Αρχική » Συνεδριάσεις Επιτροπής Ερευνών

Category Archives: Συνεδριάσεις Επιτροπής Ερευνών

Επόμενη συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών

Πρόγραμμα Συνεδριάσεων

Οι Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ερευνών έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν τις κάτωθι ημερομηνίες:

Τρίτη 21 Μαΐου 2024 (Κατάθεση θεμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση  rc@uop.gr έως και 13/5/2024)

Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 (Κατάθεση θεμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση  rc@uop.gr έως και 3/6/2024)

Τρίτη 2 Ιουλίου 2024 (Κατάθεση θεμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση  rc@uop.gr έως και 24/6/2024)

Τρίτη 23 Ιουλίου 2024 (Κατάθεση θεμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση  rc@uop.gr έως και 15/7/2024)

 

Παρακαλούμε πολύ, για την εύρυθμη λειτουργία της Γραμματείας της Επιτροπής Ερευνών, η αποστολή των εισηγήσεων – αιτημάτων σας, όπως πραγματοποιείται  τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της εκάστοτε  Συνεδρίασης.

Όλα τα αιτήματα θα πρέπει να διαβιβάζονται στον Ειδικό Λογαριασμό με αναλυτικές και ενυπόγραφες εισηγήσεις των Επιστημονικά Υπευθύνων, αναγράφοντας στο θέμα του e-mail τον κωδικό αριθμό (Κ.Α) του έργου.

 

Με εκτίμηση,
Από τη Γραμματεία
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας