Αρχική » Συνεδριάσεις Επιτροπής Ερευνών

Category Archives: Συνεδριάσεις Επιτροπής Ερευνών

Επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

σας ενημερώνουμε ότι οι επόμενες Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ερευνών

και Διαχείρισης έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν τις κάτωθι ημερομηνίες:

Τρίτη 31.08.2021

Τρίτη 14.09.2021

Τρίτη 28.09.2021

Τρίτη 12.10.2021

Τρίτη 26.10.2021

Τρίτη 09.11.2021

Τρίτη 23.11.2021

Τρίτη 07.12.2021

Παρακαλούμε, για την εύρυθμη λειτουργία της Γραμματείας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, η αποστολή των εισηγήσεων – αιτημάτων σας, όπως πραγματοποιείται τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της εκάστοτε Συνεδρίασης στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: rc@uop.gr και elke@uop.gr.

Παρακαλείσθε όλα τα αιτήματα να διαβιβάζονται στον Ειδικό Λογαριασμό με
αναλυτικές και ενυπόγραφες εισηγήσεις των Επιστημονικά Υπευθύνων.

Με εκτίμηση,
Από τη Γραμματεία
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

σας ενημερώνουμε ότι οι επόμενες Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ερευνών

και Διαχείρισης έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν τις κάτωθι ημερομηνίες:

Παρασκευη 8.01.2021

Πέμπτη 14.01.2021

Τρίτη 19.01.2021

Τρίτη 16.02.2021

Τρίτη 23.03.2021

Τρίτη 20.04.2021

Τρίτη 11.05.2021

Τρίτη 08.06.2021

Τρίτη 06.07.2021

Τρίτη 27.07.2021

Παρακαλούμε, για την εύρυθμη λειτουργία της Γραμματείας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, η αποστολή των εισηγήσεων – αιτημάτων σας, όπως πραγματοποιείται τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της εκάστοτε Συνεδρίασης στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: rc@uop.gr και elke@uop.gr.

Παρακαλείσθε όλα τα αιτήματα να διαβιβάζονται στον Ειδικό Λογαριασμό με
αναλυτικές και ενυπόγραφες εισηγήσεις των Επιστημονικά Υπευθύνων.

Με εκτίμηση,
Από τη Γραμματεία
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

Η προγραμματισμένη την Τρίτη 25 Αυγούστου 2020 και ώρα 09:30 π.μ. συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης μετατίθεται την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου και ώρα 09:30 π.μ.

Επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

σας ενημερώνουμε ότι οι επόμενες Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ερευνών

και Διαχείρισης έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν τις κάτωθι ημερομηνίες:

– Τρίτη 26 Μαΐου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 25 Αυγούστου 2020 και ώρα 09:30 π.μ. (Αναβάλλεται με νέα ημερομηνία διεξαγωγής την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 9:30 π.μ.)

– Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

Παρακαλούμε, για την εύρυθμη λειτουργία της Γραμματείας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, η αποστολή των εισηγήσεων – αιτημάτων σας, όπως πραγματοποιείται τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της εκάστοτε Συνεδρίασης στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: rc@uop.gr και elke@uop.gr.

Παρακαλείσθε όλα τα αιτήματα να διαβιβάζονται στον Ειδικό Λογαριασμό με
αναλυτικές και ενυπόγραφες εισηγήσεις των Επιστημονικά Υπευθύνων.

Με εκτίμηση,
Από τη Γραμματεία
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Επόμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

σας ενημερώνουμε ότι οι επόμενες Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ερευνών

και Διαχείρισης έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν τις κάτωθι ημερομηνίες:

– Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 24 Μαρτίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 7 Απριλίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 28 Απριλίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τετάρτη 13 Μαΐου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 26 Μαΐου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

Παρακαλούμε, για την εύρυθμη λειτουργία της Γραμματείας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, η αποστολή των εισηγήσεων – αιτημάτων σας, όπως πραγματοποιείται τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της εκάστοτε Συνεδρίασης στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: rc@uop.gr και elke@uop.gr.

Παρακαλείσθε όλα τα αιτήματα να διαβιβάζονται στον Ειδικό Λογαριασμό με
αναλυτικές και ενυπόγραφες εισηγήσεις των Επιστημονικά Υπευθύνων.

Με εκτίμηση,
Από τη Γραμματεία
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της Πρυτανείας στην Τρίπολη, έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί η επόμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη αποστολή των εισηγήσεων – αιτημάτων σας έως την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: rc@uop.gr και elke@uop.gr.

Παρακαλείσθε όλα τα αιτήματα να διαβιβάζονται στον Ειδικό Λογαριασμό με αναλυτικές και ενυπόγραφες εισηγήσεις των Επιστημονικά Υπευθύνων.

Με εκτίμηση,

Από τη Γραμματεία
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Eπόμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της Πρυτανείας στην Τρίπολη, έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί η επόμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη αποστολή των εισηγήσεων – αιτημάτων σας έως τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: rc@uop.gr.

Παρακαλείσθε όλα τα αιτήματα να διαβιβάζονται στον Ειδικό Λογαριασμό με αναλυτικές και ενυπόγραφες εισηγήσεις των Επιστημονικά Υπευθύνων.

Με εκτίμηση,

Από τη Γραμματεία
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

87η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 27 Αυγούστου 2019 και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της Πρυτανείας στην Τρίπολη, έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί η επόμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη αποστολή των εισηγήσεων – αιτημάτων σας έως τη Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019 και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: rc@uop.gr.

Παρακαλείσθε όλα τα αιτήματα να διαβιβάζονται στον Ειδικό Λογαριασμό με αναλυτικές και ενυπόγραφες εισηγήσεις των Επιστημονικά Υπευθύνων.

Με εκτίμηση,

Από τη Γραμματεία
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

86η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 23 Ιουλίου 2019 και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της Πρυτανείας στην Τρίπολη, έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί η επόμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη αποστολή των εισηγήσεων – αιτημάτων σας έως την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: rc@uop.gr.

Παρακαλείσθε όλα τα αιτήματα να διαβιβάζονται στον Ειδικό Λογαριασμό με αναλυτικές και ενυπόγραφες εισηγήσεις των Επιστημονικά Υπευθύνων.

Με εκτίμηση,

Από τη Γραμματεία
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

85η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 02 Ιουλίου 2019 και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της Πρυτανείας στην Τρίπολη, έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί η 85η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη αποστολή των εισηγήσεων – αιτημάτων σας έως την Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: rc@uop.gr.

Παρακαλείσθε όλα τα αιτήματα να διαβιβάζονται στον Ειδικό Λογαριασμό με αναλυτικές και ενυπόγραφες εισηγήσεις των Επιστημονικά Υπευθύνων.

Με εκτίμηση,

Από τη Γραμματεία
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου