Αρχική » Ανακοινώσεις Μ.Ο.Δ.Υ.

Category Archives: Ανακοινώσεις Μ.Ο.Δ.Υ.

Ενημέρωση περί εργασιών κλεισίματος έτους 2019.

Προκειμένου να υπάρξει εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εν όψη της ολοκλήρωσης του οικονομικού έτους 2019 και της έναρξης του 2020 , σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:

*Τα τιμολόγια-παραστατικά τα οποία θα εκδοθούν έως και 31/12/2019 καθώς και εντολές πληρωμής για αμοιβές και μετακινήσεις με ημερομηνία έκδοσης της εντολής έως και 31/12/2019, θα αποσταλούν στον ΕΛΚΕ έως και τις 08-01-2020 ημέρα Τετάρτη (ημερομηνία ταχυδρομείου) και θα αποπληρωθούν με σειρά προτεραιότητας.

*Η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ θα πρέπει άμεσα με την παραλαβή των ανωτέρω δικαιολογητικών να προβεί σε εκκαθάριση αυτών, προκειμένου να ξεκινήσει η οικονομική διαχείριση και εκκαθάριση των δαπανών χρήσης 2020.

 

Ενημερωθείτε σχετικά εδώ.

Κατάρτιση Συνολικού Αναλυτικού Ετήσιου Προϋπολογισµού ΕΛΚΕ & Προϋπολογισµοί Έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου

Προκειµένου να είναι εφικτή η σύνταξη του συνολικού ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισµού του ΕΛΚΕ για το έτος 2020, η έγκαιρη έγκρισή του από την Επιτροπή και τη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, καθώς και η υποβολή του έως την 31/12/2019 (σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.4485/2017) στη Γ∆ΟΥ του ΥΠΠΕΘ για εισήγηση και έγκριση από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, απαιτείται το αργότερο έως τις 25/11/2019 να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες εκ µέρους των Επιστηµονικά Υπευθύνων των έργων:

A. Εντάξεις Προϋπολογισµών νέων έργων

Β. Υποβολή Συνολικών Προϋπολογισµών έργου

Γ. Υποβολή Ετήσιων Προϋπολογισµών έργου

Για περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται τα παρακάτω έγγραφα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ηµεροµηνία αποστολής των ετήσιων προϋπολογισµών 2020, ήτοι (25/11/2019) , είναι αυστηρά καταληκτική και δεν υπάρχει δυνατότητα παράτασης λόγω του εξαιρετικά µικρού χρονικού περιθωρίου για την κατάρτιση του ετήσιου συνολικού προϋπολογισµού του ΕΛΚΕ.

Διαγωνισμός επικοινωνίας Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου_Αποστολή καλών πρακτικών επικοινωνίας μέχρι 5/11

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης των ευρωπαϊκών δικτύων υπευθύνων επικοινωνίας INFORM και ΙΝΙΟ διοργανώνεται ένας διαγωνισμός που σκοπό έχει να προβάλει έργα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ σε όλη την Ευρώπη και να επιβραβεύσει τις καλύτερες ιδέες  επικοινωνίας τους. Τα τρία έργα που θα επιλεγούν,  (κριτική επιτροπή υπό την προεδρία του κ. Loris Di Pietrantonio, Προϊσταμένου της Μονάδας ΕΚΤ στη ΓΔ Απασχόλησης), θα ανακοινωθούν και θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της επόμενης συνάντησης INFORM-INIO στις 26-27/11 σε σχετική τελετή απονομής βραβείων, στη Γάνδη. Στη συνέχεια θα προταθούν στο τηλεοπτικό κανάλι Euronews, το οποίο θα αφιερώσει τρία επεισόδια του περιοδικού TV «Real Economy» στο ΕΚΤ. Τα έργα που θα επιλεγούν θα πρέπει να επικεντρώνονται ή στην :

  α) Προώθηση της απασχόλησης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ή στην

   β)  Προώθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των νέων μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ή της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων

και να έχουν επικoινωνηθεί με έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο.

 Σε περίπτωση που έχετε να προτείνετε κάποια καλή πρακτική επικοινωνίας (με την έννοια ότι έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα και οφέλη για τους πολίτες και την περιοχή όπου υλοποιείται), παρακαλούμε να αποστείλετε τις προτάσεις σας στο atsokou@epeaek.gr μέχρι την Τρίτη 5/11. Για οποιαδήποτε παραπάνω πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Πληροφόρησης και Επικοινωνίας της ΕΥΔ, κα Αριάννα Τσώκου, 210 3278035.

Τεχνικό πρόβλημα παράρτημα ΜΟΔΥ Πάτρας

Αξιότιμοι,

Λόγω τεχνικού προβλήματος στα τηλέφωνα του παραρτήματος της ΜΟΔΥ στην Πάτρα παρακαλώ επικοινωνείτε για τα ζητήματά σας προς το παράρτημα με ηλεκτρονικό μήνυμα προς το στέλεχος της ΜΟΔΥ που σας ενδιαφέρει. Τις σχετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις θα βρείτε εδώ.

Με εκτίμηση,

Από τη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Διαδικασίες στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αποφάσισε  ομόφωνα την τήρηση διαδικασιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (ΨΛΚ0469Β7Δ-ΦΣΒ).

Τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στον σύνδεσμο Έντυπα ΠΜΣ

 

Υπολογισμός ετήσιων παραγωγικών ωρών και ωριαίων αποζημιώσεων.

Μεθοδολογία υπολογισμού ετήσιων παραγωγικών ωρών και ωριαίων αποζημιώσεων σε ερευνητικά προγράμματα.

ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

Διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τρόπος είσπραξης εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετών.

ΦΕΚ 2271-2019

Απαντήσεις της ΕΥΘΥ με αφορμή την έκδοση της νέας ΥΑΕΚΕΔ

Έγγραφο απαντήσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης επί ερωτήσεων που διατύπωσε Μονάδα της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ με αφορμή την έκδοση της νέας ΥΑΕΚΕΔ (19-04-2019)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Οδηγία του ΕΦΚΑ σχετικά με τους απασχολούμενους συνταξιούχους που αμείβονται με Τίτλο Κτήσης

Εγκύκλιος σχετικά με την ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των απασχολούμενων συνταξιούχων αμειβομένων με Τίτλο Κτήσης.

Δ.ΑΣΦ.-67-430334-2019

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για τους Τίτλους Κτήσης

Εγκύκλιος σχετικά με την ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)

Εγκύκλιος- Τίτλοι Κτήσης