Αρχική » Ανακοινώσεις Μ.Ο.Δ.Υ.

Category Archives: Ανακοινώσεις Μ.Ο.Δ.Υ.

Φορολογική μεταχείριση των υποτροφιών, των χρηματικών βραβείων και των βοηθημάτων – οικονομικών ενισχύσεων.

ΥΠΕΘ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ. Τα ποσά που καταβάλλονται από τα ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικές επιτροπές κ.λπ. σε ερευνητές ή προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές ως αμοιβή για τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα, καθώς και αυτά που καταβάλλονται από το ΕΚ ΕΦ Ε Δημόκριτος κατά το διάστημα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία ή επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά περίπτωση.

ΥΠΕΘ Υποτροφίες φορολογική μεταχείριση υποτροφιών

newspin1_e0

Εγκύκλιος Υ.Π.Ε.Θ.- Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών

Εγκύκλιος Υ.Π.Ε.Θ.που αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων του ν.4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και στις αμοιβές μελών ΔΕΠ από τη συμμετοχή τους σε Π.Μ.Σ. άλλου ιδρύματος από το οποίο υπηρετούν.

Εγκύκλιος Υ.Π.Ε.Θ

newspin1_e0

Ανοιχτή Πρόσκληση Ένταξης σε Μητρώο Αξιολογητών για αξιολογήσεις προτάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων Υποτροφιών του ΙΚΥ

To Μητρώο θα χρησιμοποιηθεί για την επικείμενη αξιολόγηση των προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» – 2ος  Κύκλος.

 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Αξιολογητών

Όλες οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται και στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/3052-prosklisi-entaksis-se-mitroo-aksiologiton-gia-aksiologiseis-protaseon-programmaton-ypotrofion-iky

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την απασχόληση των υπαλλήλων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β΄του Ν.4354/2015

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με το αν η απασχόληση των υπαλλήλων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β΄του Ν.4354/2015 υπόκειται α) στα ανώτατα όρια πρόσθετων αποδοχών, β) στην προβλεπόμενη από το Ν.4354/2015 μείωση των αποδοχών.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 63_2018

Δημόσια διαβούλευση για προμήθεια εξοπλισμού

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών

Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των Τμημάτων και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι τίθενται σε δημόσια διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για: Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των Τμημάτων και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, μέχρι και την Παρασκευή 13-04-2018. Προσκαλείτε κάθε ενδιαφερόμενος να εξετάσει τις προδιαγραφές και να μας εκθέσει τυχών παρατηρήσεις του.

Τυχόν παρατηρήσεις ενδιαφερομένων παρακαλούμε να αποστέλλονται συμπληρώνοντας κατάλληλα το Έντυπο Δημόσιας Διαβούλευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση elke@uop.gr καθώς και στο Fax: 2710 372123 της M.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Τηλεφωνικές ή προφορικές παρατηρήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Κάθε άλλη επικοινωνία στο τηλέφωνο: 2710 372130.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ευχές για Καλό Πάσχα από τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΠΑΣΧΑ2018_1

ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Τα πρότυπα συμβάσεων άλλαξαν με ισχύ από 29 Δεκεμβρίου 2017. Τα νέα ισχύοντα πρότυπα μπορείτε επίσης να δείτε στην κατηγορία Έντυπα –> Έντυπα ΕΛΚΕ.

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – Αρχικό

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – 1η τροποποίηση ιδιωτικού συμφωνητικού

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – 2η τροποποίηση ιδιωτικού συμφωνητικού

 

ΦΕΚ 4835/Β/29-12-2017 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθορισμός
σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη και καθορισμός τομέα ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων Αντιπρυτάνεων.

Ενημέρωση για τη διαχείριση έργων των ΕΛΚΕ και εκτέλεση δαπανών

Καθώς υπάρχει πληθώρα θεμάτων τα οποία δεν έχουν διευκρινιστεί για την ομαλή εφαρμογή του Ν.4485/17, από 1/1/2018 έχουν δημιουργηθεί  σοβαρές δυσχέρειες στην υλοποίηση των έργων που διαχειρίζονται οι ΕΛΚΕ και έχουν επιβαρύνει με σημαντική γραφειοκρατία το σύστημα διαχείρισής τους. Διαβάστε σχετική ανακοίνωση της Π.Μ.Ο.Δ.Υ. – Π.Ο.Υ. του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εδώ.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΕΛΚΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ