Αρχική » Ανακοινώσεις Επιτροπής Ερευνών

Category Archives: Ανακοινώσεις Επιτροπής Ερευνών

Συζήτηση επί των πρόσθετων αμοιβών των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης να γνωστοποιείται από τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου το ποσό και το χρονικό διάστημα της πρόσθετης απασχόλησής τους, προκειμένου η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ να προβαίνει εγκαίρως στην απαραίτητη δέσμευση ποσού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΨΔ5Υ46987Δ-3Φ8

Νέα ρύθμιση Θεμάτων Δωρεών προς φορείς του Δημοσίου Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4557/2018.

Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με τη νέα ρύθμιση θεμάτων δωρεών προς φορείς του Δημοσίου Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4557/2018 για κατάργηση κάθε προηγούμενης μεμονωμένης απόφασης που αφορά στις δωρεές, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ορισμός αναπληρωτών Επιστημονικά Υπευθύνων

Ορισμός αναπληρωτών Επιστημονικά Υπευθύνων των έργων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

ΩΨ70469Β7Δ-Δ74

8η Τροποποίηση του Οδηγού Χρηματοδότησης

Προσθήκη στον Οδηγό Χρηματοδότησης περί ορισμού Επιστημονικά Υπευθύνων: α. μελών Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι., β. μελών ερευνητικού προσωπικού Ερευνητικών Ινστιτούτων, γ. αφυπηρετησάντων, μη Ομότιμων Καθηγητών, σε ερευνητικά προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Τροποποίηση 8

 

7η Τροποποίηση του Οδηγού Χρηματοδότησης

Τροποποίηση του Οδηγού Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως προς τη χορήγηση προκαταβολών με σκοπό την υλοποίηση των προγραμμάτων/έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ, όπως προβλέπεται από το Ν.4559/2018.

Τροποποίηση 7

Ενημέρωση για τη έκδοση της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ)

Ενημερωτικό έγγραφο για την διαδικασία που απαιτείται για την έκδοση της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που εφαρμόζεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Ν.4485/17, άρθρο 56 και άρθρο 62, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4521/2018,άρθρο 11.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Α.Α.Υ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Πατρών, για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://research.upatras.gr/sites/default/files/prosklisi_eide_6ohl469v7th-v3ps.pdf

ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Η Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) εκφράζουν τη βαθειά τους λύπη για την απώλεια της εκλεκτής συναδέλφου Βάσως Πέννα, Καθηγήτριας Βυζαντινής Ιστορίας, Νομισματικής και Σιγιλλογραφίας στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών.

Η Βάσω Πέννα, ιδιαίτερα αγαπητή στους φοιτητές και τους συναδέλφους της, υπηρέτησε ποικιλοτρόπως το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τόσο με την διδασκαλία και την έρευνα όσο και  με τη συμμετοχή της σε επιτροπές, μεταξύ των οποίων και η Επιτροπή  Ερευνών, προσφέροντας με γενναιοδωρία  την εμπειρία και τις γνώσεις της.   Για όσους είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν στενότερα μαζί της, η Βάσω Πέννα παραμένει παράδειγμα εργατικότητας, δημιουργικότητας, δύναμης και αισιοδοξίας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ – Καθορισμός ετήσιων παραγωγικών ωρών και ωριαίων αποζημιώσεων

H υπ΄αριθμ. 15/13.02.2018 Απόφαση της  100ης  Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ: ΨΒ8Χ469Β7Δ-ΑΘΖ) με θέμα: «Καθορισμός ετήσιων παραγωγικών ωρών και ωριαίων αποζημιώσεων», συμπληρώνεται με την κάτωθι παράγραφο:

 

«Οι διοικητικοί υπάλληλοι – μόνιμοι και ΙΔΑΧ – μπορούν να αμειφθούν από ερευνητικά προγράμματα εφόσον η απασχόλησή τους είναι πέραν του τυπικού ωραρίου τους και να μην υπερβαίνει τις 3 ώρες ημερησίως, τις 10 ώρες εβδομαδιαίως και τις 40 ώρες μηνιαίως».

 

Διαδικασίες λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Κοινοποίηση απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης σχετικά με:

α) τη θέσπιση ωραρίου εξυπηρέτησης των Επιστημονικά Υπευθύνων και των συνεργατών των έργων από τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ στις ώρες 10:00 έως 13:00, πλην Παρασκευής.

β) την προθεσμία κατάθεσης αιτημάτων στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης (συνήθως μια εβδομάδα πριν από κάθε Συνεδρίαση), τα θέματα που κατατίθενται στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης είτε εκπρόθεσμα είτε με ελλιπή δικαιολογητικά να μην εξετάζονται

γ) οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι που προτίθενται να αποστείλουν αιτήματα προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης τα οποία αφορούν σε προϋπολογισμούς έργων, να επικοινωνούν αρχικά με το Τμήμα Προϋπολογισμού της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ και συγκεκριμένα με την κα Κονδυλένια Παπαδοπούλου, προκειμένου να ελέγχονται ως προς την ορθότητά τους.

Διαδικασίες λειτουργίας ΕΛΚΕ