Αρχική » Όλες

Category Archives: Όλες

Πρόσκληση ΕΔΒΜ96 «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2022»

 Πρόσκληση με Κωδικό ΕΔΒΜ96 και τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2022»

 https://empedu.gov.gr/invitation/apoktisi-akadimaikis-didaktikis-empeirias-se-neoys-epistimones-katochoys-didaktorikoy-2019-2022/

 Σημειώνεται ότι η ως άνω Πρόσκληση αφορά στα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022, για τα οποία υποβάλλονται διακριτές προτάσεις ανά ακαδημαϊκό έτος από τους Δικαιούχους. Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την έγκαιρη υποβολή της πρότασής τους για το ακαδημαϊκό έτος 2019 -2020, το αργότερο έως την 15/05/2019.

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. Β22283/27.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. Β22283/27.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη Γραμματειακή –Διοικητική Υποστήριξη της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Διαχείριση του 25% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 0133).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_ΨΒΝΩ469Β7Δ-ΤΡΔ

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. Β22321/28.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. Β22321/28.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη στελέχωση του Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Διαχείριση του 25% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 0133).

ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ_9Π43469Β7Δ-ΘΛ1

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_2730

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, για τη στελέχωση του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων της Πρυτανείας και του Γραφείου Εξεύρεσης Πόρων και Υποβολής Προτάσεων-Αξιοποίησης των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων – Μεταφοράς Τεχνογνωσίας –Δημοσιότητας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Διαχείριση του 25% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με Κ.Α. 0133

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_Ψ0ΖΚ469Β7Δ-2ΕΠ

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_2729

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, με σκοπό τη στελέχωση του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Διαχείριση του 25% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με κωδικό αριθμό Κ.Α. 0133

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_60Δ4469Β7Δ-ΝΨΩ

newspin1_e0

80η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της Πρυτανείας στην Τρίπολη, έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί η 80η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης. Παρακαλούμε για την έγκαιρη αποστολή των εισηγήσεων – αιτημάτων σας έως την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: rc@uop.gr. Παρακαλείσθε όλα τα αιτήματα να διαβιβάζονται στον Ειδικό Λογαριασμό με αναλυτικές και ενυπόγραφες εισηγήσεις των Επιστημονικά Υπευθύνων.

Με εκτίμηση,

Από τη Γραμματεία
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Συζήτηση επί των πρόσθετων αμοιβών των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης να γνωστοποιείται από τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου το ποσό και το χρονικό διάστημα της πρόσθετης απασχόλησής τους, προκειμένου η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ να προβαίνει εγκαίρως στην απαραίτητη δέσμευση ποσού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΨΔ5Υ46987Δ-3Φ8

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_2514

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο «Λογιστική και Οικονομική Υποστήριξη του Γραφείου Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Δαπάνες Γραμματείας ΕΛΚΕ» (Κ.Α. 0130).

ΨΒΡ1469Β7Δ-ΛΙΝ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

newspin1_e0

Ανοιχτή εκδήλωση με τίτλο: «Οι Ερευνητικές Υποδομές στην υπηρεσία της Κοινωνίας και της Οικονομίας της Γνώσης»

ΑΗ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), διοργανώνουν από κοινού, τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 (10:00 – 17.00 η ώρα), στο Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ανοιχτή εκδήλωση με τίτλο: «Οι Ερευνητικές Υποδομές στην υπηρεσία της Κοινωνίας και της Οικονομίας της Γνώσης».

Agenda__Ekdilosis_RIs_25_II_2019

Deltio_Typou_Ekdilosi_Erevnitikon_Ypodomon_25_II_2019_v01

Prosklisi_Ekdilosis_RIs_25_II_2019_v_03

Αλλαγή του Ορίου Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων

Αλλαγές στο ποσό σύναψης δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το νόμο 4589/2019, άρθρο 37.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΜΟΔΥ-ΠΟΥ ΕΛΚΕ

 

Σημαντική Ανακοίνωση