Αρχική » Όλες

Category Archives: Όλες

Φορολογική μεταχείριση των υποτροφιών, των χρηματικών βραβείων και των βοηθημάτων – οικονομικών ενισχύσεων.

ΥΠΕΘ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ. Τα ποσά που καταβάλλονται από τα ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικές επιτροπές κ.λπ. σε ερευνητές ή προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές ως αμοιβή για τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα, καθώς και αυτά που καταβάλλονται από το ΕΚ ΕΦ Ε Δημόκριτος κατά το διάστημα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία ή επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά περίπτωση.

ΥΠΕΘ Υποτροφίες φορολογική μεταχείριση υποτροφιών

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (http://www.uoi.gr/prosklisiekdilosisendiaferontosgiatisygkrotisitisepitropisithikiskaideontologiastisereynaseidetoypanepistimioyioanninon/) και του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (http://www.rc.uoi.gr/index.php/neaanakoinoseis/anakoinoseisee/2285-prosklisiekdilosisendiaferontosgiatisygkrotisitisepitropisithikiskaideontologiastiserevnaseidetoupanepistimiouioanninon).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B14962

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Σπάρτης και της Αρχαίας Ολυμπίας, με αντικείμενο τη «Διαχείριση Μεταπτυχιακού προγράμματος Σπουδών- Διάχυση/ Πληροφόρηση», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ηθική και Ακεραιότητα στον Αθλητισμό/ Sports Ethics and Integrity (ΜAiSI)» (κωδικός αριθμός 0319).

978Η469Β7Δ-ΑΑΦ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B14954

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΓΑΒ-PALO-1, για την ανάθεση έργου σε τρία (3) άτομα, για την υλοποίηση τμημάτων του έργου «Συνδρομητική πλατφόρμα ανάλυσης μεγάλου αριθμού διαδικτυακών αναφορών, εύρεσης insights και επιχειρηματικών ευκαιριών σε πολυγλωσσικό περιβάλλον» (Κ.Α. 0341), με ακρωνύμιο «PaloAnalytics».

Ψ7ΜΕ469Β7Δ-ΨΤΔ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B14758

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο, με αντικείμενο «Γραμματειακή Υποστήριξη της διαδικασίας πιστοποίησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Διαχείριση 25% των ΠΜΣ του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου» και κωδικό αριθμό 0133.

6ΥΨΛ469Β7Δ-Φ5Τ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B14579

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση έργου σε τέσσερις (4) άτομα/ερευνητές, για την υλοποίηση τμημάτων παραδοτέων του έργου με τίτλο: CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history (Κ.Α. 0279), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Horizon 2020- Grant Agreement No 693150.

ΩΡ4Μ469Β7Δ-Β58_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

newspin1_e0

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ – Καθορισμός ετήσιων παραγωγικών ωρών και ωριαίων αποζημιώσεων

H υπ΄αριθμ. 15/13.02.2018 Απόφαση της  100ης  Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ: ΨΒ8Χ469Β7Δ-ΑΘΖ) με θέμα: «Καθορισμός ετήσιων παραγωγικών ωρών και ωριαίων αποζημιώσεων», συμπληρώνεται με την κάτωθι παράγραφο:

 

«Οι διοικητικοί υπάλληλοι – μόνιμοι και ΙΔΑΧ – μπορούν να αμειφθούν από ερευνητικά προγράμματα εφόσον η απασχόλησή τους είναι πέραν του τυπικού ωραρίου τους και να μην υπερβαίνει τις 3 ώρες ημερησίως, τις 10 ώρες εβδομαδιαίως και τις 40 ώρες μηνιαίως».

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B14432

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση έργου σε έξι (6) ερευνητές για την υλοποίηση τμημάτων του έργου με τίτλο: Cyber-Trust: advanced cyber-threat intelligence, detection, and mitigation platform for a trusted internet of things και Κ.Α. 0333, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Grant Agreement No. 786698.

ΩΕΒΣ469Β7Δ-ΕΣ9_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B14421

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο, στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο «Διοικητική Υποστήριξη και Διαχείριση έργων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Δαπάνες Γραμματείας ΕΛΚΕ» και κωδικό αριθμό 0130.

ΩΛ40469Β7Δ-0ΩΜ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B14406

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο, στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο «Διοικητική Υποστήριξη και Διαχείριση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Διαχείριση 25% των ΠΜΣ του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου» και κωδικό αριθμό 0133.

ΩΚΨΣ469Β7Δ-Κ9Υ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

newspin1_e0

Ο ΕΛΚΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ