Αρχική » Προσκλήσεις

Category Archives: Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_9723/09.08.2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή και συνεργασία τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, για χρονικό διάστημα δεκατετράμηνης διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης εφόσον κριθεί αυτό απαραίτητο και πάντως μέχρι τη λήξη του έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (κωδικός αριθμός 0343)

Πρόσκληση_9723

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 9404/02.08.2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Καλαμάτας, με αντικείμενο: «Γραμματειακή υποστήριξη στο Π.Μ.Σ. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Π.Μ.Σ. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» (Κ.Α. 0376).

Πρόσκληση_9404

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 9237/31.07.2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Καλαμάτας με αντικείμενο την Επιστημονική Έρευνα και Τεκμηρίωση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία Ψηφιακών Εφαρμογών στον Πολιτισμό – ανταποδοτική υποτροφία, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας» (κωδικός αριθμός 0350).

9237_Πρόσκληση

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_9219/30.07.2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή και συνεργασία ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής για την Τεχνική- Πληροφορική Υποστήριξη του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για χρονικό διάστημα εξάμηνης διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης εφόσον κριθεί αυτό απαραίτητο και πάντως μέχρι τη λήξη του έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ΠΜΣ Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» με κωδικό αριθμό Κ.Α. 0364.

Πρόσκληση_9219

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_8954/23.07.2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Σπάρτης, στο έργο με τίτλο: «Διαχείριση Μεταπτυχιακού προγράμματος Σπουδών- Διάχυση/ Πληροφόρηση» (Κ.Α. 0390), στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων».

Πρόσκληση_8954

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_8228/10.07.2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο του έργου «Π.Μ.Σ. Επιστήμη Υπολογιστών» (Κ.Α. 0386), με αντικείμενο: «Γραμματειακή υποστήριξη στο Π.Μ.Σ. “Επιστήμη Υπολογιστών”, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»

Πρόσκληση_8228

newspin1_e0

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_7716

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε επτά (7) ερευνητές στο πλαίσιο υλοποίησης των τμημάτων του έργου FORESIGHT: Advanced cyber-security simulation platform for preparedness training in Aviation, Power-grid and Naval environments και Κ.Α. 0401, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Grant Agreement No. 833673.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_7716

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_7660/01.07.2019-Ορθή Επανάληψη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο, στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο: «Γραμματειακή υποστήριξη στο Π.Μ.Σ. »Οικονομία, Άμυνα και Ασφάλεια» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Π.Μ.Σ. Οικονομία, Άμυνα και Ασφάλεια» (Κ.Α. 0374).

Πρόσκληση_7660.Ορθή επανάληψη

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7660/01.07.2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο, στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο: «Γραμματειακή υποστήριξη στο Π.Μ.Σ. »Οικονομία, Άμυνα και Ασφάλεια» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Π.Μ.Σ. Οικονομία, Άμυνα και Ασφάλεια» (Κ.Α. 0374).

Πρόσκληση_7660

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_7279 – Ορθή επανάληψη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης με αντικείμενο την ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές – ανταποδοτική υποτροφία, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας» (κωδικός αριθμός 0350) που εντάχθηκε με την υπ΄αριθμ. 682/Β1/98 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.

Πρόσκληση_7279. Ορθή

newspin1_e0

Σημαντική Ανακοίνωση