Αρχική » Ανακοινώσεις » ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη συγκρότηση Ε.Η.Δ.Ε. του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη συγκρότηση Ε.Η.Δ.Ε. του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Νέα καταληκτική ημερομηνία 27/08/2018).

Απόφαση Παράτασης Προκήρυξης για ΕΗΔΕ

Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΗΔΕ_ΑΔΑ

Σημαντική Ανακοίνωση