Αρχική » Ανακοινώσεις » Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2080/11.02.2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2080/11.02.2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Πάτρας, με αντικείμενο «Προσφορά ερευνητικού έργου στα πλαίσια του προγράμματος για τη μελέτη παρασκευής και χαρακτηρισμού Φ/Β στοιχείων από Περοβσκίτη», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εκτυπώσιμες Φωτοβολταϊκές συστοιχίες από Περοβσκίτη για την εφαρμογή τους στα κτήρια (ακρωνύμιο: PrintPero – κωδ. Τ2ΔΓΕ-0560 και MIS 5030132)» (κωδικός αριθμός 70413). (ΑΔΑ: ΩΝΑ5469Β7Δ-ΥΡΧ)

Πρόσκληση_2080

newspin1_e0