Αρχική » Αμοιβές-Ωριαίες αποζημιώσεις » Μηνιαία ανώτατα όρια χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών

Μηνιαία ανώτατα όρια χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών

Διαμόρφωση μηνιαίων ανώτατων ορίων χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για τους υποψηφίους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες ερευνητές.

6ΘΘΗ469Β7Δ-2ΣΧ