Αρχική » Αμοιβές-Ωριαίες αποζημιώσεις » Ορισμός ωριαίας αποζημίωσης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Ορισμός ωριαίας αποζημίωσης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Απόφαση της επιτροπής ερευνών σχετικά με τον ορισμό αποζημίωσης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.

6ΕΜΒ469Β7Δ-ΙΗΑ