Αρχική » Ανακοινώσεις » Επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

Επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

σας ενημερώνουμε ότι οι επόμενες Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ερευνών

και Διαχείρισης έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν τις κάτωθι ημερομηνίες:

– Τρίτη 26 Μαΐου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 25 Αυγούστου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

Παρακαλούμε, για την εύρυθμη λειτουργία της Γραμματείας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, η αποστολή των εισηγήσεων – αιτημάτων σας, όπως πραγματοποιείται τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της εκάστοτε Συνεδρίασης στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: rc@uop.gr και elke@uop.gr.

Παρακαλείσθε όλα τα αιτήματα να διαβιβάζονται στον Ειδικό Λογαριασμό με
αναλυτικές και ενυπόγραφες εισηγήσεις των Επιστημονικά Υπευθύνων.

Με εκτίμηση,
Από τη Γραμματεία
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας