Αρχική » Ανακοινώσεις » Διαδικασία Αποστολής Συμφωνητικών Συνεργασίας στο Πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΕΛΚΕ

Διαδικασία Αποστολής Συμφωνητικών Συνεργασίας στο Πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΕΛΚΕ

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 56/20.10.2020 Απόφασης της 123ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα συμφωνητικά συνεργασίας στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα αποστέλλονται στο email: elke@uop.gr, προκειμένου να πραγματοποιείται η πρωτοκόλλησή τους και ο σχετικός έλεγχος από τη Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ. Στη συνέχεια, θα διαβιβάζονται στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Καθηγητή κ. Αθανάσιο Κατσή προς υπογραφή και θα επιστρέφονται στη Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ, προκειμένου να αποστέλλονται στους εταίρους του εξωτερικού.

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,