Αρχική » Ανακοινώσεις » Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17460/12.11.2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17460/12.11.2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο, με αντικείμενο την Τεχνική-Πληροφορική Υποστήριξη του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ΠΜΣ Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων», Κ.Α. 0365 του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 99ΧΚ469Β7Δ-8ΒΞ)

Πρόσκληση_17460

newspin1_e0