Αρχική » Ανακοινώσεις » Καταβολή πρόσθετης αμοιβής σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ

Καταβολή πρόσθετης αμοιβής σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ

Για την καταβολή της πρόσθετης αμοιβής σε κάθε απασχολούμενο σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ και υπόκεινται σε περιορισμό ως προς το ύψος της αμοιβής, απαιτείται βεβαίωση από το φορέα κύριας απασχόλησής τους, καθώς και από οιονδήποτε άλλον φορέα λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή, ότι έχουν δηλώσει τις αμοιβές τους.

6ΑΙ6469Β7Δ-1Τ2

Πρότυπο Βεβαίωση Πολυθεσίας