Αρχική » Ανακοινώσεις » ΑΑΔΕ -ΑΝΤΛΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑΣ

ΑΑΔΕ -ΑΝΤΛΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑΣ

Έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων που αφορά σε διαδικασίες σχετικά με το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και τη βεβαίωση οφειλής.

ΑΑΔΕ Αποδεικτικό ενημερότητας