Αρχική » Ανακοινώσεις » Οδηγία Υπουργείου Οικονομικών για την αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων και εξόδων

Οδηγία Υπουργείου Οικονομικών για την αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων και εξόδων

Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα:
«Οδηγίες για την αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων και εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με δικαστικές αποφάσεις»

ΟΔΗΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ