Αρχική » Ανακοινώσεις » Ανταποδοτικές υποτροφίες στο πλαίσιο ευρωπαϊκών έργων.

Ανταποδοτικές υποτροφίες στο πλαίσιο ευρωπαϊκών έργων.

Αποδοχή Γνωμοδότησης, σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών  σε ευρωπαϊκά έργα  Η2020.

6ΚΑ2469Β7Δ-Ρ07