Αρχική » Ανακοινώσεις » Γνωμοδότηση σχετικά με αναρτήσεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Γνωμοδότηση σχετικά με αναρτήσεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 1440/29.01.2021 Γνωμοδότησης σχετικά με:

α) Απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η ανάρτηση των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών και των συμβάσεων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

β) Κατάρτιση μηδενικών συμβάσεων και ανάρτηση αυτών στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

6ΜΥ1469Β7Δ-1Β4-1