Αρχική » Αμοιβές-Ωριαίες αποζημιώσεις » Μεθοδολογία υπολογισμού χρονοχρέωσης των απασχολούμενων σε προγράμματα του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Μεθοδολογία υπολογισμού χρονοχρέωσης των απασχολούμενων σε προγράμματα του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών που αφορά σε χρονοχρέωση, χρόνο απασχόλησης προσωπικού και ωριαίο κόστος.

9Ω11469Β7Δ-Β74