Αρχική » Ανακοινώσεις » Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_11566/29.06.2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_11566/29.06.2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε έναν/μία (1) νέο ερευνητή / νέα ερευνήτρια, με αντικείμενο: έρευνα πεδίου, εργασίες τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης, τροφοδότηση βάσης δεδομένων, διοργάνωση δράσεων επικοινωνίας και προβολής, συμμετοχή στην επεξεργασία και διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, συντονισμός εκπαιδευτικών δράσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με κωδικό αριθμό 80556 και τίτλο: «Αρχείο Δημήτρη Παπαϊωάννου» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. (ΑΔΑ: 6ΖΟ9469Β7Δ-31Μ)

Πρόσκληση_11556_2021

newspin1_e0