Αρχική » Ανακοινώσεις » Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_12966/15.07.2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_12966/15.07.2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην πόλη της Τρίπολης, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου υπό την επίβλεψη του Εργοδότη-Φορέα, για α) έναν (1) ερευνητή Υποψήφιο Διδάκτορα με ανταποδοτική υποτροφία, β) τρεις (3) ερευνητές φοιτητές που φοιτούν σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με ανταποδοτική υποτροφία, στο πλαίσιο του Υποέργου 2 – Αυτεπιστασία (82579) της πράξης με τίτλο: «Παρατηρητήριο ελέγχου ΗΜ Ακτινοβολίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας έως και 5G με προτεραιότητα την προστασία του πολίτη (ΠΑΝΔΩΡΑ)» της Πράξης «Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή/και επέκτασης ή/και δημιουργίας ερευνητικών υποδομών στην Πελοπόννησο, κυρίως για την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας» στο Ε.Π. «Πελοπόννησος», με κωδικό ΟΠΣ 5060269 (Κ.Α. 80579) (ΑΔΑ: Ω87Α469Β7Δ-ΥΞΓ)

Πρόσκληση_12966_2021

newspin1_e0