Αρχική » Ανακοινώσεις » Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_13010/15.07.2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_13010/15.07.2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Καλαμάτας, στο πλαίσιο του έργου «Π.Μ.Σ. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» (Κ.Α. 0376) με αντικείμενο: «Γραμματειακή υποστήριξη στο Π.Μ.Σ. “Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές”, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (ΑΔΑ: 6ΖΟ3469Β7Δ-Α9Τ)

Πρόσκληση_13010_2021

newspin1_e0