Αρχική » Ανακοινώσεις » Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_13029/15.07.2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_13029/15.07.2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Καλαμάτας, στο πλαίσιο του έργου «Π.Μ.Σ. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» (Κ.Α. 0376), με αντικείμενο: «Τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας του Π.Μ.Σ. “Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές”, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου». (ΑΔΑ: ΨΝΖ1469Β7Δ-0ΤΗ)

Πρόσκληση_13029_2021

newspin1_e0