Αρχική » Ανακοινώσεις » Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19857/02-09-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19857/02-09-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη Χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80499) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5053865.

6Ι9Κ469Β7Δ-ΞΗΣ

Δείτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες και πρότυπα εντύπων σχετικά με την πρόσκληση

newspin1_e0