Αρχική » Ανακοινώσεις » Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19867/02-09-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19867/02-09-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για κάλυψη μίας (1) θέσης με Ανταποδοτική Υποτροφία, σε έναν/μία (1) ερευνητή/τρια φοιτητή/τριας στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εθνική Συμμετοχή Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Έργων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τα έτη 2014-2016. Έργο CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history», ΚΑ 87288.

ΩΔ7Κ469Β7Δ-6Κ7

newspin1_e0