Αρχική » Ανακοινώσεις » Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 28368/07-12-2022 (Ανακοινοποίηση στο ορθό)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 28368/07-12-2022 (Ανακοινοποίηση στο ορθό)

Ανακοινοποίηση στο ορθό της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80653) με κωδικό αριθμό ΟΠΣ (MIS) 5180979 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η ανακοινοποίηση στο ορθό αφορά τις κάτωθι αλλαγές:
– Στην σελ. 8, διαγράφηκε από τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι αυτό που αφορούσε στους Δημοσίους Υπαλλήλους καθώς ισχύουν μόνο τα όσα αναφέρονται στο νο 14 στη σελ. 4.
– Στη σελ. 16 για το Τμήμα Λογοθεραπείας, το πρώτο μάθημα στο ΕΠ 1 είναι το μάθημα «Κλινική Νευροψυχολογία» όπως φαίνεται και στη σελίδα 20.
– Η ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης παρατάθηκε αναλόγως με βάση την δημοσίευση της παρούσας ανακοινοποίησης στο ορθό, δηλαδή έως την 01/01/2023, ώρα 23.59

ΩΑΙΟ469Β7Δ-ΗΓΠ

newspin1_e0