Αρχική » Ανακοινώσεις » Έγκριση Πρακτικού Ενστάσεων της υπ.αριθμ.19857/02-09-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Ενστάσεων της υπ.αριθμ.19857/02-09-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση του υπ.αριθμ. 4520/07.03.2023 Πρακτικού Ενστάσεων της υπ΄ αριθμ. 19857/02.09.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος , για χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80499) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5053865.

6ΩΑΔ469Β7Δ-ΤΙΞ

newspin1_e0