Αρχική » Ανακοινώσεις » Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6507/30-03-2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6507/30-03-2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για ανάθεση έργου σε τρία (3) άτομα, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «VM3.0: Digital Transformation of Histology and Histopathology by Virtual Microscopy (VM) for an Innovative Medical School Curriculum» (Κ.Α. 80690).

6ΗΔΞ469Β7Δ-ΠΛ7