Αρχική » Προκηρύξεις Χρηματοδότησης

Προκηρύξεις Χρηματοδότησης

Προκήρυξη βραβείων για διακεκριμένους νέους επιστήμονες από το Ίδρυμα Μποδοσάκη (Προθεσμία υποβολής: 30/11/2018)

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ανακοίνωσε την προκήρυξη των Επιστημονικών Βραβείων για διακεκριμένους νέους επιστήμονες για το 2019. Πρόκειται για τέσσερα (4) Βραβεία, ύψους εκάστου είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Με τα Βραβεία αυτά το Ίδρυμα επιδιώκει να ενισχύσει το δημιουργικό έργο των νέων Ελλήνων επιστημόνων, να ανταμείψει τη συνεπή και συνεχή προσπάθειά τους για την προαγωγή της επιστήμης, να τιμήσει το ηθικό τους ανάστημα και να συμβάλει στη δημιουργία σωστών προτύπων στην ελληνική κοινωνία.

Πιο συγκεκριμένα  θα χορηγηθεί ένα βραβείο σε κάθε έναν από τους ακόλουθους επιστημονικούς τομείς:

  • Βασικές Επιστήμες: Χημεία
  • Βιοεπιστήμες: Βιοϊατρικές Επιστήμες
  • Εφαρμοσμένες Επιστήμες/Τεχνολογία: Συστήματα Υπολογισμού, Τεχνολογίες Πληροφορίας, Επιστήμη των Υπολογιστών, Δίκτυα και Επικοινωνίες, Συστήματα Παραγωγής και Διαχείρισης Ενέργειας, Ρομποτική, Ηλεκτρονικά Συστήματα
  • Κοινωνικές Επιστήμες: Οικονομική Επιστήμη ή Πολιτική Επιστήμη ή Νομική Επιστήμη.

Περισσότερες πληροφορίες


4th Fed4FIRE+ Competitive Call – Innovative Experiments | Category “Medium Experiments” with focus on IoT & 5G (Προθεσμία υποβολής 18/9/18)

 The major objective of this Call is to make Fed4FIRE+’s federated infrastructure directly available for execution of innovative experiments by experimenters at both industrial (including SMEs) and research organisations. Examples of such experiments may include but are not limited to testing of new protocols or algorithms, performance measurements or scalability testing. These Calls envisage experiments by which existing products or services are tested, implemented or optimized on the Fed4FIRE+ testbeds rather than proposing or developing new ideas from scratch.

This call focusses on proposals of experiments in the area of IoT (Internet of Things) and 5G. More information on the specific objectives can be found in the call document.

 Περισσότερες Πληροφορίες


Πρόσκληση με κωδ. ΤΒ06 και τίτλο «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ» (Προθεσμία Υποβολής 31/05/2021)

Πρόσκληση με κωδ. ΤΒ06 και τίτλο: «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 10, 11 και 12, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης ΤΒ06


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2018» (Προθεσμία Υποβολής: 17/09/2018)

 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

  1. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν ως Σωματείο μη κερδοσκοπικό, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ή Κοινωφελές ίδρυμα στην Ελλάδα και περιλαμβάνουν στους καταστατικούς τους σκοπούς την προστασία και διαχείριση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος ή/και την προστασία ειδών άγριας ζωής.
  2. Συμπράξεις αυτών μεταξύ τους.
  3. Συμπράξεις με επικεφαλής ΜΚΟ και συμπράττοντα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενα από το Ελληνικό Δημόσιο (πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, Οργανισμούς Τοπ. Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών κ.α.)

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟΥ: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ»

Σκοπός του είναι η ενίσχυση έργων και δράσεων σε θέματα περιβάλλοντος και ειδικότερα σε αντικείμενα που αφορούν:

α) την κλιματική αλλαγή,

β) την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,

γ) την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και

δ) την προστασία και βελτίωση της βιοποικιλότητας, με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής και την προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.

Περισσότερες Πληροφορίες:

http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/anakoinoseis/proskliseisis/313-prosklisi-ypovolis-protaseon-sto-metro-kainotomes-draseis-me-tous-polites-ston-aksona-kainotomes-draseis-tou-xrimatodotikou-programmatos-fysiko-perivallon-kainotomes-perivallontikes-draseis-2018


Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Προθεσμία Υποβολής: 28-9-2018)

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση με κωδικό ΕΚΤΠ01 και τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (http://www.edulll.gr/?p=34533) για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στους Άξονες Προτεραιότητας 02 & 02Σ, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Ο προϋπολογισμός που θα αιτηθεί ένα ΑΕΙ, στην παρούσα φάση, αναφέρεται στο Παράρτημα Α. Καλύπτει την Πρακτική Άσκηση για τα ακαδ. έτη 2015-16 έως και 2021-22.

Σημειώνεται ότι η ενημέρωση των δικαιούχων θα γίνεται μέσω σου συνδέσμου της Πρόσκλησης.


Τροποποίηση της Πρόσκλησης Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 (Παράταση Προθεσμίας Υποβολής: 06-07-2018)

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων καθώς λόγω δυσλειτουργίας του ΟΠΣ δεν είναι δυνατή σήμερα η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Παρασκευή 06-07-2018.

Περισσότερες πληροφορίες


Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) – ακαδ. έτους 2017-2018 (Προθεσμία Υποβολής: 3-7-2018)

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές

Ομάδες (ΕΚΟ)- Β’ Κύκλος»και σε εφαρμογή του Κανονισμού του Προγράμματος (Απόφαση 64833/Z1/24-4-2018, ΦΕΚ 1625/B/10-5-2018) προκηρύσσει

3.685 προπτυχιακές υποτροφίες επιμελών φοιτητών που σπουδάζουν σε ΑΕΙ της χώρας και ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ).

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην διαδικτυακή

εφαρμογή του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  (https://iky-ypotrofies.it.minedu.gov.gr/) το αργότερο έως και τις 3 Ιουλίου 2018 και ώρα 16.00.

Οι υποψήφιοι, πριν προβούν στην υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων» καθώς και τα

Παραρτήματα αυτής.

Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις (όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, προθεσμίες κ.λπ.) παρέχονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

(ΙΚΥ – Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία) στα τηλέφωνα 210-3726394, 210-3726355 και 210-3726357 καθώς και στο e-mail: infoteam@iky.gr.

Τεχνική υποστήριξη αναφορικά με την ηλεκτρονική αίτηση (κωδικοί, σύνδεση, αποθήκευση αίτησης, online υποβολή κλπ) παρέχεται μέσω του email: ikywebsupport@iky.gr.

 Περισσότερες πληροφορίες


Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την «Ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας (κουπόνια καινοτομίας) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Παράταση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης έως 10 Ιουλίου για την πρόσκληση «Ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας (κουπόνια καινοτομίας) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της Πρόσκλησης


2η Ευρωπαϊκή Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης ACT-ERANET Accelerating CCS (Carbon Capture and Storage) Technologies (Προθεσμία Υποβολής: 12-09-2018)

Στις 4 Iουνίου 2018 ανακοινώθηκε η 2η Ευρωπαϊκή Πρόσκληση στο πλαίσιο της δράσης ACT «Επιτάχυνση των τεχνολογιών CCUS (Carbon capture, utilization and storage)», στην οποία συμμετέχουν 11 χώρες, η Νορβηγία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ολλανδία, η Ρουμανία, η Ισπανία, η Ελβετία, η Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελλάδα συμμετέχει με χρηματοδότηση από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Περισσότερες Πληροφορίες


Ευρωπαϊκή Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης SOLAR-ERA.NET Cofund 2 (Προθεσμία Υποβολής: 02-10-2018)

Στις 4 Iουνίου 2018 ανακοινώθηκε η  κοινή πρόσκληση στο πλαίσιο της δράσης SOLARERA.NET Cofund 2 η οποία διεξάγεται από εθνικά / περιφερειακά προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας και από εθνικούς / περιφερειακούς οργανισμούς χρηματοδότησης στον τομέα της παραγωγής ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή φωτοβολταϊκών και συγκέντρωσης ηλιακής ενέργειας / ηλιακή θερμική ηλεκτρική ενέργεια. Η κοινή πρόσκληση διεξάγεται από τις ακόλουθες χώρες και περιοχές: Αυστρία, Βέλγιο-Φλάνδρα και Βαλλονία, Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία και Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Τουρκία.

Περισσότερες Πληροφορίες


Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 (Προθεσμία Υποβολής: 30-6-2018)

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ82 και τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6 και 8, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Περισσότερες πληροφορίες


 

Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση – Προκήρυξη Μεταπτυχιακων Υποτροφιων Ακαδημαϊκού ετους 2018-2019 (Προθεσμία Υποβολής: 8-6-2018)

 Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση με σκοπό την στήριξη οικονομικά ασθενών φοιτητών στις παρούσες δυσμενείς κοινωνικά συνθήκες στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν αριστεύσει κατά τις προπτυχιακές σπουδές τους, και προκειμένου να έχουν την ευκαιρία απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, προκηρύσσει τη χορήγηση 20 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master’s) σε όλα τα επιστημονικά πεδία για πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

 Περισσότερες πληροφορίες


Προκήρυξη Δράσης «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» «200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) (Προθεσμία Υποβολής: 10-7-2018 )

Κύριος στόχος της προκήρυξης είναι η στήριξη της δημόσιας προβολής ερευνητικών έργων ή δράσεων σχετικών με την Επανάσταση του 1821 και την επίδρασή της στη διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας. Η συνολική δημόσια δαπάνη της προκήρυξης ανέρχεται στα 1.030.000€. Με την παρούσα προκήρυξη εγκαινιάζεται ένας νέος κύκλος δράσεων του ΕΛΙΔΕΚ για την «Επιστήμη και την Κοινωνία», που αποσκοπούν στη διάχυση της επιστημονικής γνώσης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Η ολοκλήρωση της εν λόγω δράσης θα πραγματοποιηθεί το 2021, έτος ορόσημο για τη χώρα μας, καθώς συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, η σημασία της οποίας υπήρξε καταλυτική για την ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία.

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη


Προκήρυξη Υποτροφιών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για Υποψήφιους Διδάκτορες  (Προθεσμία Υποβολής: 20-7-2018)

Κύριος στόχος της προκήρυξης είναι η υποστήριξη των ΥΔ για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα. H δράση αυτή έρχεται σε συνέχεια της πρώτης προκήρυξης για υποτροφίες ΥΔ, πραγματοποιώντας έτσι τη δέσμευση του ΕΛΙΔΕΚ για συνέχεια και συνέπεια στην προκήρυξη των δράσεών του. Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 10.000.000€ και το ποσό αυτό θα διατεθεί για την υποστήριξη των νέων επιστημόνων της χώρας. Σημειώνεται ότι το ΕΛΙΔΕΚ έχει ήδη διαθέσει 13.500.000€ με την πρώτη του δράση για υποτροφίες ΥΔ, ενώ με την παρούσα δράση το συνολικό ποσό φτάνει τα 23.500.000€. Το ΕΛΙΔΕΚ συνεχίζει με γνώμονα τη δημιουργία ευκαιριών για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα, ενισχύοντας τις ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας.

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη


 Interreg V-B Adriatic-Ionian Programme – ADRION 2014-2020 for Priority Axis2. (Προθεσμία Υποβολής: 26-6-2018 )

Ανακοινώθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Interreg V-B Adriatic-Ionian Programme – ADRION 2014-2020 for Priority Axis2. 

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη

Ο ΕΛΚΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ