Αρχική » Προκηρύξεις Χρηματοδότησης

Προκηρύξεις Χρηματοδότησης

Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση – Προκήρυξη Μεταπτυχιακων Υποτροφιων Ακαδημαϊκού ετους 2018-2019 (Προθεσμία Υποβολής: 8-6-2018)

 Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση με σκοπό την στήριξη οικονομικά ασθενών φοιτητών στις παρούσες δυσμενείς κοινωνικά συνθήκες στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν αριστεύσει κατά τις προπτυχιακές σπουδές τους, και προκειμένου να έχουν την ευκαιρία απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, προκηρύσσει τη χορήγηση 20 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master’s) σε όλα τα επιστημονικά πεδία για πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

 Περισσότερες πληροφορίες


Προκήρυξη Δράσης «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» «200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) (Προθεσμία Υποβολής: 10-7-2018 )

Κύριος στόχος της προκήρυξης είναι η στήριξη της δημόσιας προβολής ερευνητικών έργων ή δράσεων σχετικών με την Επανάσταση του 1821 και την επίδρασή της στη διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας. Η συνολική δημόσια δαπάνη της προκήρυξης ανέρχεται στα 1.030.000€. Με την παρούσα προκήρυξη εγκαινιάζεται ένας νέος κύκλος δράσεων του ΕΛΙΔΕΚ για την «Επιστήμη και την Κοινωνία», που αποσκοπούν στη διάχυση της επιστημονικής γνώσης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Η ολοκλήρωση της εν λόγω δράσης θα πραγματοποιηθεί το 2021, έτος ορόσημο για τη χώρα μας, καθώς συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, η σημασία της οποίας υπήρξε καταλυτική για την ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία.

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη


Προκήρυξη Υποτροφιών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για Υποψήφιους Διδάκτορες  (Προθεσμία Υποβολής: 20-7-2018)

Κύριος στόχος της προκήρυξης είναι η υποστήριξη των ΥΔ για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα. H δράση αυτή έρχεται σε συνέχεια της πρώτης προκήρυξης για υποτροφίες ΥΔ, πραγματοποιώντας έτσι τη δέσμευση του ΕΛΙΔΕΚ για συνέχεια και συνέπεια στην προκήρυξη των δράσεών του. Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 10.000.000€ και το ποσό αυτό θα διατεθεί για την υποστήριξη των νέων επιστημόνων της χώρας. Σημειώνεται ότι το ΕΛΙΔΕΚ έχει ήδη διαθέσει 13.500.000€ με την πρώτη του δράση για υποτροφίες ΥΔ, ενώ με την παρούσα δράση το συνολικό ποσό φτάνει τα 23.500.000€. Το ΕΛΙΔΕΚ συνεχίζει με γνώμονα τη δημιουργία ευκαιριών για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα, ενισχύοντας τις ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας.

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη


 Interreg V-B Adriatic-Ionian Programme – ADRION 2014-2020 for Priority Axis2. (Προθεσμία Υποβολής: 26-6-2018 )

Ανακοινώθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Interreg V-B Adriatic-Ionian Programme – ADRION 2014-2020 for Priority Axis2. 

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη

Ο ΕΛΚΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ