Αρχική » Προκηρύξεις Χρηματοδότησης

Προκηρύξεις Χρηματοδότησης

Τίτλος Πρόσκλησης Πρόγραμμα Προθεσμία
Υποβολής
Φορέας
 newspin1_e0 2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/Τριών 25/2/2019 ΕΛΙΔΕΚ
Sector Skills Alliances 2019-Call EAC/A03/2018 Erasmus+, Sector Skills Alliances 28/2/2019 European Commission – Education Audiovisual & Culture Executive Agency
Knowledge Alliances 2019 Erasmus+, Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Knowledge alliances 28/2/2019 European Commission – Education Audiovisual & Culture Executive Agency
Jean Monnet – Activities 2019 Erasmus+, Jean Monnet, Jean Monnet Chairs, Jean Monnet Centres of excellence, Jean Monnet support to associations, Jean Monnet Modules, Jean Monnet Networks, Jean Monnet Projects 22/2/2019 European Commission – Education Audiovisual & Culture Executive Agency
Key Action 1 – Erasmus Mundus Joint Master Degrees 2019 Erasmus+, Key Action 1: Learning Mobility of Individuals, Erasmus Mundus Joint Master Degrees 14/2/2019 European Commission – Education Audiovisual & Culture Executive Agency
Capacity Building in the field of Higher Education 2019 Erasmus+, Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Capacity-building in higher education 7/2/2019 European Commission – Education Audiovisual & Culture Executive Agency
Knowledge Alliances 2019 Erasmus+, Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Knowledge alliances 28/2/2019 European Commission – Education Audiovisual & Culture Executive Agency
Sector Skills Alliances 2019-Call EAC/A03/2018 Erasmus+, Sector Skills Alliances 28/2/2019 European Commission – Education Audiovisual & Culture Executive Agency
Έναρξη β’ φάσης υποβολής 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας Ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας Διάφορες Ημερομηνίες ΕΛΙΔΕΚ
 Interreg MED Programme 3rd call for modular projects  Interreg Mediterranean Programme 31/1/2019 Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Στόχου Εδαφικής Συνεργασίας
Προδημοσίευση Κοινής Διακρατικής Πρόσκλησης για Υποβολή Προτάσεων Ερευνητικών Έργων στο Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Δικτύωσης για τις Κβαντικές Τεχνολογίες QuantERA (ERAnet Co-fund in Quantum Τechnologies) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 31/10/2018 Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Ευρωπαϊκή Κοινή πρόσκληση/Προκήρυξη στο πλαίσιο των Δράσεων ERA-NET Cofund Susan, FACCE ERA-GAS και ICT-AGRI2 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 3/12/2018 Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Κοινή Διακρατική Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης CHIST-ERA IIΙ (European Coordinated Research for Long Term Information and Communication Technologies (ICT) and ICT-based Scientific Challenges) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 15/1/2019 Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
ERC Consolidator Grant H2020 – Excellent Science 7/2/2019 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
Clean Sky 2 H2020 – Societal Challenges 6/2/2019 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
EU Prize for Women Innovators H2020-Science with and for Society 16/1/2019  European Commission – Directorate General for Communications Networks, Content & Technology
European Universities 2019-EAC/A03/2018 Erasmus+ – Key Action 2 – European Universities 28/2/2019 European Commission – Education Audiovisual & Culture Executive Agency
ERC Consolidator Grant Horizon 2020 Excellent Science  European Research Council (ERC) 7/2/2019 European Commission – European Research Council Executive Agency
Προκήρυξη στο πλαίσιο των Δράσεων ERA-NET Cofund Susan, FACCE ERA-GAS και ICT-AGRI2 Άλλες ευρωπαϊκές δράσεις 3/12/2018 Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Blue Careers European Maritime and Fisheries Fund 31/1/2019 European Commission – Executive Agency For Small & Medium-sized Enterprises (EASME)
Blue economy European Maritime and Fisheries Fund 31/1/2019 European Commission – Executive Agency For Small & Medium-sized Enterprises (EASME)
Blue Labs European Maritime and Fisheries Fund 31/1/2019 European Commission – Executive Agency For Small & Medium-sized Enterprises (EASME)
TEchnology TRAnsfer via Multinational Application eXperiments TETRAMAX 31/1/2019 TETRAMAX
Innovative experiments 2nd 5GINFIRE Open Call “Innovative experiments” 18/12/2018 5GINFIRE
Design and management of networking and capacity building activities for European Heritage Label sites Strengthening European Citizens 3/1/2019 European Commission – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
European Heritage Awards Europa Nostra Awards 15/11/2018 Europa Nostra –  European Commission
Maritime Spatial Planning (MSP) Projects European Maritime and Fisheries Fund 31/10/2018 European Commission – Executive Agency For Small & Medium-sized Enterprises (EASME)
Προδημοσίευση 2ης Προκήρυξης της Δράσης: Ερευνητικά Έργα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών  Ερευνητικά Έργα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών ΕΛΙΔΕΚ
Πρόγραμμα Επιχορήγησης Δαπανών για την Κατοχύρωση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Πατέντες) Πρόγραμμα Επιχορήγησης Δαπανών για την Κατοχύρωση Πατεντών Ιδρύματος Μποδοσάκη 2/11/2018 Ίδρυμα Μποδοσάκη
ERC-2019-SyG: ERC Synergy Grant Horizon 2020 Excellent Science  European Research Council (ERC) 8/11/2018 European Commission – European Research Council Executive Agency
ERC-2019-STG: ERC Starting Grant Horizon 2020 Excellent Science  European Research Council (ERC) 17/10/2018 European Commission – European Research Council Executive Agency
JUST-2018-AG-DRUGS: Supporting Initiatives in the Field of Drugs Policy Justice Programme 5/12/2018  European Commission – Directorate General for Communications Networks, Content & Technology
2018-4 CEF Telecom call (eHealth, eProcurement, European e-Justice Portal) Connecting Europe Facility 22/11/2018 Innovation and Networks Executive Agency   (INEA)
2018-2 CEF Energy call Connecting Europe Facility 11/10/2018 Innovation and Networks Executive Agency   (INEA)
2018 CEF Transport call Connecting Europe Facility 24/10/2018 Innovation and Networks Executive Agency   (INEA)
CEF Telecom 2018-3 call: Cyber Security Connecting Europe Facility 22/11/2018 Innovation and Networks Executive Agency   (INEA)
CEF Telecom 2018-5 call: Public Open Data Connecting Europe Facility 15/11/2018 Innovation and Networks Executive Agency   (INEA)
Προκήρυξη βραβείων για διακεκριμένους νέους επιστήμονες Πρόγραμμα Υποτροφιών Ιδρύματος Μποδοσάκη 30/11/2018  Ίδρυμα Μποδοσάκη
Ευρωπαϊκή Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης SOLAR-ERA.NET Cofund 2 SOLAR-ERA.NET Cofund 2 2/10/2018 Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
JUST-JACC-EJU-AG-2018
Action grants to support national or transnational e-Justice projects
Justice Programme 16/10/2018  European Commission – Directorate General for Communications Networks, Content & Technology
JUST-JTRA-EJTR-AG-2018
Action grants to support transnational projects on judicial training covering civil law, criminal law or fundamental rights
Justice Programme 25/10/2018  European Commission – Directorate General for Communications Networks, Content & Technology
AMIF-2018-AG-INTE
TRANSNATIONAL ACTIONS FOR INTEGRATION OF THIRD-COUNTRY NATIONALS IN THE EU MEMBER STATES AND SUPPORTING LEGAL MIGRATION
Asylum, Migration and Integration Fund 31/1/2019 European Commission- Dictorate General Migration & Home Affairs
COS-PPI-2018-2-01
CO-FINANCING OF CONSORTIA FOR PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATION
Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises 11/12/2018 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
Business Development, Innovation and SMEs, Bulgaria – Green Industry Innovation EEA Grants and Norway Grants 11/10/2018 Financial Mechanism Office (FMO) – EEA NORWAY GRANTS
Interreg North Sea Region – Seventh call Interreg North Sea Region 1/10/2018 Interreg Europe
Maritime Spatial Planning (MSP) Projects EUROPEAN MARITIME AND FISHERIES FUND 10/10/2018 European Commission – Executive Agency For Small & Medium-sized Enterprises (EASME)
Strategic partnerships in the field of youth 2018 3rd round Erasmus Plus 4/10/2018 European Commission – Education Audiovisual & Culture Executive Agency
REC-RDAP-GBV-AG-2018
Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children
Rights, Equality and Citizenship Programme 13/11/2018  European Commission – Directorate General for Communications Networks, Content & Technology
REC-RDIS-DISC-AG-2018
Call for proposals to support national or transnational projects on non-discrimination and Roma integration
Rights, Equality and Citizenship Programme 9/10/2018  European Commission – Directorate General for Communications Networks, Content & Technology
REC-RDIS-NRCP-AG-2018
Restricted call for proposals to support National Roma platforms
Rights, Equality and Citizenship Programme 8/11/2018  European Commission – Directorate General for Communications Networks, Content & Technology
REC-RRAC-ONLINE-AG-2018
Call for proposals to monitor, prevent and counter hate speech online
Rights, Equality and Citizenship Programme 11/10/2018  European Commission – Directorate General for Communications Networks, Content & Technology
REC-RRAC-RACI-AG-2018
Call for proposals to prevent and combat racism, xenophobia and other forms of intolerance
Rights, Equality and Citizenship Programme 4/10/2018  European Commission – Directorate General for Communications Networks, Content & Technology
CALL FOR SUBMISSION OF APPLICATIONS FOR THE UNION ACTION «EUROPEAN CAPITALS OF CULTURE» FOR THE YEAR 2024 FOR CITIES IN EFTA/EEA COUNTRIES, CANDIDATE COUNTRIES AND POTENTIAL CANDIDATES FOR EU MEMBERSHIP Creative Europe 10/10/2018 European Commission – Education Audiovisual & Culture Executive Agency
Call for submission of applications for the Union action «European Capitals of Culture» for the year 2024 for cities in EFTA/EEA countries, candidate countries and potential candidates for EU membership Creative Europe 10/10/2018 European Commission – Education Audiovisual & Culture Executive Agency
FETOPEN-03-2018-2019-2020  FET Innovation Launchpad Horizon 2020 Excellent Science  Future and Emerging Technologies (FET) 16/10/2018 European Commission – European Research Council Executive Agency
8/10/2019 European Commission – European Research Council Executive Agency
FETOPEN-01-2018-2019-2020 Horizon 2020 Excellent Science  Future and Emerging Technologies (FET) 14/10/2020 European Commission – European Research Council Executive Agency
FETPROACT-03-2018  FET ERA-NET Cofund Horizon 2020 Excellent Science  Future and Emerging Technologies (FET) 18/12/2020 European Commission – European Research Council Executive Agency
FETPROACT-04-2019 Community building and roadmapping for high performance and smart electrochemical energy storage Horizon 2020 Excellent Science  Future and Emerging Technologies (FET) 6/11/2018 European Commission – European Research Council Executive Agency
INFRAEOSC-05-2018-2019  Support to the EOSC Governance Horizon 2020 Excellent Science
Research Infrastructures (INFRA)
21/11/2018  European Commission – Directorate General for Communications Networks, Content & Technology
SU-ICT-01-2018 Dynamic countering of cyber-attacks Horizon 2020  Industrial Leadership ICT in LEIT 28/8/2018 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
 SU-ICT-04-2019 Quantum Key Distribution testbed Horizon 2020  Industrial Leadership ICT in LEIT 14/11/2018 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
ICT-11-2018-2019 HPC and Big Data enabled Large-scale Test-beds and Applications Horizon 2020  Industrial Leadership ICT in LEIT 14/11/2018 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
ICT-14-2019 Co-designing Extreme Scale Demonstrators (EsD) Horizon 2020  Industrial Leadership ICT in LEIT 14/11/2018 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
ICT-19-2019 Advanced 5G validation trials across multiple vertical industries Horizon 2020  Industrial Leadership ICT in LEIT 14/11/2018 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
ICT-25-2018-2020 Interactive Technologies Horizon 2020  Industrial Leadership ICT in LEIT 14/11/2018 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
DT-ICT-08-2019 Agricultural digital integration platforms Horizon 2020  Industrial Leadership ICT in LEIT 14/11/2018 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
DT-ICT-10-2018-19 Interoperable and smart homes and grids Horizon 2020  Industrial Leadership ICT in LEIT 14/11/2018 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
DT-ICT-13-2019 Digital Platforms/Pilots Horizontal Activities Horizon 2020  Industrial Leadership ICT in LEIT 14/11/2018 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
H2020-SPACE-EICPRIZE-2019 EIC HORIZON PRIZE FOR ‘EUROPEAN LOW-COST SPACE LAUNCH Horizon 2020  Industrial Leadership Space in LEIT 1/6/2021 European Commission – European Research Council Executive Agency
EIC-SMEInst-2018-2020 Horizon 2020  Industrial Leadership Innovation in SME 5/9/2018 European Commission – Executive Agency For Small & Medium-sized Enterprises (EASME)
Phase 1 7/11/2018
13/2/2019
7/5/2019
5/9/2019
6/11/2019
EIC-SMEInst-2018-2020 Horizon 2020  Industrial Leadership Innovation in SME 10/10/2018 European Commission – Executive Agency For Small & Medium-sized Enterprises (EASME)
Phase 2 9/1/2019
3/4/2019
5/6/2019
9/10/2019
INNOSUP-05-2018-2020 Horizon 2020  Industrial Leadership Innovation in SME 15/3/2018 European Commission – Executive Agency For Small & Medium-sized Enterprises (EASME)
Peer learning of innovation agencies 18/10/2018
13/3/2019
16/10/2019
  Batteries-EICPrize-2018: EIC Horizon Prize for ‘Innovative Batteries for eVehicles’ Horizon 2020  Industrial Leadership Nanotechnologies in LEIT 17/12/2020 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
HumanitarianAid-EICPrize-2020: EIC Horizon Prize for ‘Affordable High-Tech for Humanitarian Aid’ Horizon 2020  Industrial Leadership Nanotechnologies in LEIT 15/1/2020 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
INNOSUP-05-2018-2020: Peer learning of innovation agencies Horizon 2020  Industrial Leadership Access to risk finance 15/3/2018 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
18/10/2018
13/3/2019
16/10/2019
H2020-WIDESPREAD-2018-2020 Widespread Horizon 2020   Spreading excellence and widening participation 15/11/2018 European Commission – European Research Council Executive Agency
H2020-WF-2018-2020 Widening Fellowship Horizon 2020   Spreading excellence and widening participation 15/11/2018 European Commission – European Research Council Executive Agency
SC6-Social-Innovation-Prize-2019: Horizon Prize for Social Innovation in Europe Horizon 2020 Societal Challenges 28/2/2019 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
LCE-Prize-CO2Reuse-01-2016: Horizon prize for CO2 reuse Horizon 2020 Societal Challenges 3/4/2019 Innovation and Networks Executive Agency   (INEA)
LCE-Prize-RenewableHospital-01-2016: Horizon prize for a Combined Heat and Power (CHP) Installation in a hospital using 100% Renewable Energy Sources Horizon 2020 Societal Challenges 3/4/2019 Innovation and Networks Executive Agency   (INEA)
Sunfuel-EICPrize-2021: EIC Horizon Prize for ‘Fuel from the Sun: Artificial Photosynthesis’ Horizon 2020 Societal Challenges 3/2/2021 Innovation and Networks Executive Agency   (INEA)
DT-TDS-01-2019: Smart and healthy living at home Horizon 2020 Societal Challenges 14/11/2018 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
SC1-DTH-10-2019-2020: Digital health and care services Horizon 2020 Societal Challenges 14/11/2018 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
IMI2-2018-16-01: Progress new assets (one pre-new molecular entity (preNME) and one first-time-in-human (FTIH) start) for TB that act synergistically with bedaquiline, cytochrome bc or cytochrome bd inhibitors Horizon 2020 Societal Challenges 24/10/2018 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
IMI2-2018-16-02: Progress novel assets (one FTIH start) for non-tubercular mycobacteria (NTM) that may act synergistically with bedaquiline and cytochrome bc drugs Horizon 2020 Societal Challenges 24/10/2018 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
IMI2-2018-16-03: Discover and progress novel assets with new mechanisms of action (one preNME for TB and one preNME for NTM) and biomarkers for TB and NTM infection Horizon 2020 Societal Challenges 24/10/2018 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
IMI2-2018-16-04: Determination of gepotidacin levels in tonsils and prostatic tissue Horizon 2020 Societal Challenges 24/10/2018 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
IMI2-2018-16-05: Infection site targeting, antibiotic encapsulated in nanoparticles for treating extracellular bacterial infections Horizon 2020 Societal Challenges 24/10/2018 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
IMI2-2018-16-06: Functional Ethionamide boosters: a novel combination for tuberculosis therapy Horizon 2020 Societal Challenges 24/10/2018 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
IMI2-2018-16-07: Intravenous treatments of serious infections (urinary tract infections, intra-abdominal infections & hospital-acquired pneumonia/ventilator associated pneumonia) caused by Gram(-) bacteria (Enterobacteriaceae +/- Pseudomonas and/or Acinetobacter) Horizon 2020 Societal Challenges 24/10/2018 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
IMI2-2018-15-01: Integrated research platforms enabling patient-centric drug development Horizon 2020 Societal Challenges 24/10/2018 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
IMI2-2018-15-02: Blockchain Enabled Healthcare Horizon 2020 Societal Challenges 24/10/2018 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
IMI2-2018-15-03: Microenvironment imposed signatures in tissue and liquid biopsies in immune- mediated diseases Horizon 2020 Societal Challenges 24/10/2018 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
IMI2-2018-15-04: Emerging translational safety technologies and tools for interrogating human immuno-biology Horizon 2020 Societal Challenges 24/10/2018 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
IMI2-2018-15-05: Development and validation of translational platforms in support of synaptopathy drug discovery Horizon 2020 Societal Challenges 24/10/2018 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
IMI2-2018-15-06: Digital endpoints in neurodegenerative and immune-mediated diseases Horizon 2020 Societal Challenges 24/10/2018 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
IMI2-2018-15-07: AMR Accelerator programme Pillar A: Capability Building Network to accelerate and validate scientific discoveries Horizon 2020 Societal Challenges 24/10/2018 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
IMI2-2018-15-08: AMR Accelerator programme Pillar B: Tuberculosis drug development network to accelerate and validate scientific discoveries and advance the R&D pipeline of new and innovative agents to address the global tuberculosis epidemic Horizon 2020 Societal Challenges 24/10/2018 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
SC1-BHC-01-2019: Understanding causative mechanisms in co- and multimorbidities combining mental and non-mental disorders Horizon 2020 Societal Challenges 2/10/2018 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
SC1-BHC-02-2019: Systems approaches for the discovery of combinatorial therapies for complex disorders Horizon 2020 Societal Challenges 2/10/2018 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
SC1-BHC-07-2019: Regenerative medicine: from new insights to new applications Horizon 2020 Societal Challenges 16/4/2019 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
SC1-BHC-10-2019: Innovation Procurement: Next generation sequencing (NGS) for routine diagnosis Horizon 2020 Societal Challenges 16/4/2019 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
SC1-BHC-13-2019: Mining big data for early detection of infectious disease threats driven by climate change and other factors Horizon 2020 Societal Challenges 16/4/2019 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
SC1-BHC-14-2019: Stratified host-directed approaches to improve prevention, treatment and/or cure of infectious diseases Horizon 2020 Societal Challenges 2/10/2018 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
SC1-BHC-19-2019: Implementation research for maternal and child health Horizon 2020 Societal Challenges 2/10/2018 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
SC1-BHC-22-2019: Mental health in the workplace Horizon 2020 Societal Challenges 2/10/2018 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
SC1-BHC-25-2019: Demonstration pilots for implementation of personalised medicine in healthcare Horizon 2020 Societal Challenges 2/10/2018 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
SC1-BHC-28-2019: The Human Exposome Project: a toolbox for assessing and addressing the impact of environment on health Horizon 2020 Societal Challenges 16/4/2019 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
SC1-BHC-30-2019: Towards risk-based screening strategies for non-communicable diseases Horizon 2020 Societal Challenges 2/10/2018 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
SC1-BHC-31-2019: Pilot actions to build the foundations of a human cell atlas Horizon 2020 Societal Challenges 16/4/2019 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
SC1-BHC-32-2019: Towards a next generation influenza vaccine to protect citizens worldwide – an EU-India collaboration Horizon 2020 Societal Challenges 16/4/2019 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
SC1-HCO-01-2018-2019-2020: Actions in support of the International Consortium for Personalised Medicine Horizon 2020 Societal Challenges 16/4/2019 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
SC1-HCO-15-2019: Support for the functioning of the Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness (GloPID-R) Horizon 2020 Societal Challenges 16/4/2019 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
LC-SC3-EE-17-2019: European City Facility – European cities as key innovation hubs to unlock finance for energy efficiency Horizon 2020 Societal Challenges 5/2/2019 Innovation and Networks Executive Agency   (INEA)
LC-SC3-RES-1-2019-2020: Developing the next generation of renewable energy technologies Horizon 2020 Societal Challenges 16/10/2018 Innovation and Networks Executive Agency   (INEA)
LC-SC3-RES-14-2019: Optimising manufacturing and system operation Horizon 2020 Societal Challenges 16/10/2018 Innovation and Networks Executive Agency   (INEA)

Ο ΕΛΚΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ