Αρχική » Προκηρύξεις Χρηματοδότησης

Προκηρύξεις Χρηματοδότησης

Τίτλος Πρόσκλησης Πρόγραμμα/Χρηματοδότηση Προθεσμία Υποβολής
Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας ΕΛΙΔΕΚ 12 October 2022 17:00:00 Athens time
KYKLOS 4.0 – Open Call #2 Horizon 2020 Framework Programme (H2020 – 2014-2020) 12 October 2022 17:00:00 Brussels time
ATM application-oriented Research for Aviation Green Deal Horizon Europe (HORIZON) 13 October 2022 17:00:00 Brussels time
Knowledge Transfer Network Horizon Europe (HORIZON) 13 October 2022 17:00:00 Brussels time
ATM application-oriented Research for U-space and urban Air Mobility Horizon Europe (HORIZON) 13 October 2022 17:00:00 Brussels time
ATM application-oriented Research for Virtualisation and Cyber-secure Data Sharing Horizon Europe (HORIZON) 13 October 2022 17:00:00 Brussels time
ATM application-oriented Research for Multimodality and Passenger Experience Horizon Europe (HORIZON) 13 October 2022 17:00:00 Brussels time
Fundamental Science and Outreach for Capacity-on-demand and Dynamic Airspace Horizon Europe (HORIZON) 13 October 2022 17:00:00 Brussels time
ATM application-oriented Research for Artificial Intelligence (AI) for aviation Horizon Europe (HORIZON) 13 October 2022 17:00:00 Brussels time
Fundamental Science and Outreach for Civil/military Interoperability and Coordination Horizon Europe (HORIZON) 13 October 2022 17:00:00 Brussels time
Fundamental Science and Outreach for U-space and Urban Air Mobility Horizon Europe (HORIZON) 13 October 2022 17:00:00 Brussels time
Fundamental Science and Outreach for Virtualisation and Cyber-secure Data Sharing Horizon Europe (HORIZON) 13 October 2022 17:00:00 Brussels time
ATM application-oriented Research for Air-Ground Integration and Autonomy Horizon Europe (HORIZON) 13 October 2022 17:00:00 Brussels time
Fundamental Science and Outreach for Artificial Intelligence (AI) for Aviation Horizon Europe (HORIZON) 13 October 2022 17:00:00 Brussels time
ATM application-oriented Research for Capacity-on-demand and Dynamic Airspace Horizon Europe (HORIZON) 13 October 2022 17:00:00 Brussels time
ATM application-oriented Research for Connected and Automated ATM Horizon Europe (HORIZON) 13 October 2022 17:00:00 Brussels time
Fundamental Science and Outreach for Aviation Green Deal Horizon Europe (HORIZON) 13 October 2022 17:00:00 Brussels time
Master Planning & Monitoring Horizon Europe (HORIZON) 13 October 2022 17:00:00 Brussels time
Industrial Research & Validation for Capacity-on-Demand and Dynamic Airspace Horizon Europe (HORIZON) 13 October 2022 17:00:00 Brussels time
Industrial Research & Validation for Master Plan Phase C Air-ground Integration and Autonomy Horizon Europe (HORIZON) 13 October 2022 17:00:00 Brussels time
Performance Management & Network impact Assessment Horizon Europe (HORIZON) 13 October 2022 17:00:00 Brussels time
Industrial Research & Validation for Civil-military Interoperability & Coordination Horizon Europe (HORIZON) 13 October 2022 17:00:00 Brussels time
Fast Track Innovation and Uptake Artificial Intelligence for Aviation Horizon Europe (HORIZON) 13 October 2022 17:00:00 Brussels time
Industrial Research & Validation for Master Plan Phase C Capacity-on-Demand and Dynamic Airspace Horizon Europe (HORIZON) 13 October 2022 17:00:00 Brussels time
Industrial Research & Validation for Master Plan Phase C Civil-military Interoperability & Coordination Horizon Europe (HORIZON) 13 October 2022 17:00:00 Brussels time
Industrial Research & Validation for Master Plan Phase C Connected and Automated ATM Horizon Europe (HORIZON) 13 October 2022 17:00:00 Brussels time
Industrial Research & Validation for Air-Ground Integration and Autonomy Horizon Europe (HORIZON) 13 October 2022 17:00:00 Brussels time
Industrial Research & Validation for Artificial Intelligence for Aviation Horizon Europe (HORIZON) 13 October 2022 17:00:00 Brussels time
Fast Track Innovation and Uptake Capacity-on-Demand and Dynamic Airspace Horizon Europe (HORIZON) 13 October 2022 17:00:00 Brussels time
Fast Track Innovation and Uptake Multi-modality and Passenger Experience Horizon Europe (HORIZON) 13 October 2022 17:00:00 Brussels time
Fast Track Innovation and Uptake U-space and Urban Air Mobility Horizon Europe (HORIZON) 13 October 2022 17:00:00 Brussels time
Industrial Research & Validation for Aviation Green Deal Horizon Europe (HORIZON) 13 October 2022 17:00:00 Brussels time
Industrial Research & Validation for Connected and Automated ATM Horizon Europe (HORIZON) 13 October 2022 17:00:00 Brussels time
Fast Track Innovation and Uptake Virtualisation and Cybersecure Data-Sharing Horizon Europe (HORIZON) 13 October 2022 17:00:00 Brussels time
Fundamental Science and Outreach for Connected and Automated ATM Horizon Europe (HORIZON) 13 October 2022 17:00:00 Brussels time
Fundamental Science and Outreach for Multimodality and Passenger Experience Horizon Europe (HORIZON) 13 October 2022 17:00:00 Brussels time
SMART4ALL Third FTTE Open Call Horizon 2020 Framework Programme (H2020 – 2014-2020) 15 October 2022 17:00:00 Brussels time
Innovation investments Strand 1 – MANU Interregional Innovation Investments (I3) 18 October 2022 17:00:00 Brussels time
Innovation investments Strand 1 – DIGIT Interregional Innovation Investments (I3) 18 October 2022 17:00:00 Brussels time
Innovation investments Strand 1-GREEN Interregional Innovation Investments (I3) 18 October 2022 17:00:00 Brussels time
Innovation investments Strand 2a – DIGIT Interregional Innovation Investments (I3) 18 October 2022 17:00:00 Brussels time
Innovation investments Strand 2a – MANU Interregional Innovation Investments (I3) 18 October 2022 17:00:00 Brussels time
Innovation investments Strand 2a – GREEN Interregional Innovation Investments (I3) 18 October 2022 17:00:00 Brussels time
EIC Pathfinder Challenge: Mid to long term and systems integrated energy storage Horizon Europe (HORIZON) 19 October 2022 17:00:00 Brussels time
EIC Pathfinder Challenge: DNA-based digital data storage Horizon Europe (HORIZON) 19 October 2022 17:00:00 Brussels time
EIC Pathfinder Challenge: Cardiogenomics Horizon Europe (HORIZON) 19 October 2022 17:00:00 Brussels time
EIC Pathfinder Challenge: Towards the Healthcare Continuum: technologies to support a radical shift from episodic to continuous healthcare Horizon Europe (HORIZON) 19 October 2022 17:00:00 Brussels time
EIC Pathfinder Challenge: Carbon dioxide and Nitrogen management and valorisation Horizon Europe (HORIZON) 19 October 2022 17:00:00 Brussels time
EIC Pathfinder Challenge: Alternative approaches to Quantum Information Processing, Communication, and Sensing Horizon Europe (HORIZON) 19 October 2022 17:00:00 Brussels time
ERC STARTING GRANTS Horizon Europe (HORIZON) 25 October 2022 17:00:00 Brussels time
New algorithms for applications on European exascale supercomputers Horizon Europe (HORIZON) 27 October 2022 17:00:00 Brussels time
Innovative renewable energy carrier production for heating from renewable energies Horizon Europe (HORIZON) 27 October 2022 17:00:00 Brussels time
Digital solutions for defining synergies in international renewable energy value chains Horizon Europe (HORIZON) 27 October 2022 17:00:00 Brussels time
Renewable energy carriers from variable renewable electricity surplus and carbon emissions from energy consuming sectors Horizon Europe (HORIZON) 27 October 2022 17:00:00 Brussels time
AU-EU Energy System Modelling Horizon Europe (HORIZON) 27 October 2022 17:00:00 Brussels time
Direct renewable energy integration into process energy demands of the chemical industry Horizon Europe (HORIZON) 27 October 2022 17:00:00 Brussels time
Technological interfaces between solar fuel technologies and other renewables Horizon Europe (HORIZON) 27 October 2022 17:00:00 Brussels time
Renewable energy incorporation in agriculture and forestry Horizon Europe (HORIZON) 27 October 2022 17:00:00 Brussels time
Demonstration of complete value chains for advanced biofuel and non-biological renewable fuel production Horizon Europe (HORIZON) 27 October 2022 17:00:00 Brussels time
Water4All 2022 Joint Transnational Call “Management of water resources: resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events and management tools” Horizon Europe (HORIZON) 31 October 2022 15:00:00 Brussels time
EOSC Future – RDA Open Call External Expert Evaluators Horizon 2020 Framework Programme (H2020 – 2014-2020) 02 November 2022 15:00:00 Brussels time
BonsAPPs 2nd Open Call for AI Adopters SMEs Horizon 2020 Framework Programme (H2020 – 2014-2020) 02 November 2022 17:00:00 Brussels time
NetZeroCities – Pilot Cities Programme: Call NZC-H2020-202209 Horizon 2020 Framework Programme (H2020 – 2014-2020) 04 November 2022 23:59:00 Brussels time
ERC Synergy Grants Horizon Europe (HORIZON) 08 November 2022 17:00:00 Brussels time
Hop On Facility Horizon Europe (HORIZON) 10 November 2022 17:00:00 Brussels time
Development and validation of processes and tools used for agile certification of ICT products, ICT services and ICT processes Horizon Europe (HORIZON) 15 November 2022 17:00:00 Brussels time
Fostering balanced brain circulation – ERA Talents Horizon Europe (HORIZON) 15 November 2022 17:00:00 Brussels time
European Partnership on Innovative SMEs/Innowwide CALL 1 Horizon Europe (HORIZON) 15 November 2022 17:00:00 Brussels time
MSCA Doctoral Networks 2022 Horizon Europe (HORIZON) 15 November 2022 17:00:00 Brussels time
AI, Data and Robotics for Industry optimisation (including production and services) (AI, Data and Robotics Partnership) (IA) Horizon Europe (HORIZON) 16 November 2022 17:00:00 Brussels time
2D materials-based devices and systems for energy storage and/or harvesting (RIA) Horizon Europe (HORIZON) 16 November 2022 17:00:00 Brussels time
Pushing the limit of physical intelligence and performance (RIA) Horizon Europe (HORIZON) 16 November 2022 17:00:00 Brussels time
2D-material-based composites, coatings and foams (IA) Horizon Europe (HORIZON) 16 November 2022 17:00:00 Brussels time
Increased robotics capabilities demonstrated in key sectors (AI, Data and Robotics Partnership) (IA) Horizon Europe (HORIZON) 16 November 2022 17:00:00 Brussels time
New generation of advanced electronic and photonic 2D materials-based devices, systems and sensors (RIA) Horizon Europe (HORIZON) 16 November 2022 17:00:00 Brussels time
Supporting the coordination of the Graphene Flagship projects (CSA) Horizon Europe (HORIZON) 16 November 2022 17:00:00 Brussels time
2D materials-based devices and systems for biomedical applications (RIA) Horizon Europe (HORIZON) 16 November 2022 17:00:00 Brussels time
AI for human empowerment (AI, Data and Robotics Partnership) (RIA) Horizon Europe (HORIZON) 16 November 2022 17:00:00 Brussels time
European Network of AI Excellence Centres: Expanding the European AI lighthouse (RIA) Horizon Europe (HORIZON) 16 November 2022 17:00:00 Brussels time
Transition towards Quantum-Resistant Cryptography Horizon Europe (HORIZON) 16 November 2022 17:00:00 Brussels time
Trustworthy methodologies, tools and data security “by design” for dynamic testing of potentially vulnerable, insecure hardware and software components Horizon Europe (HORIZON) 16 November 2022 17:00:00 Brussels time
Improved monitoring of threats, intrusion detection and response in complex and heterogeneous digital systems and infrastructures Horizon Europe (HORIZON) 16 November 2022 17:00:00 Brussels time
BUILD UP Skills – Strategies and training interventions enabling a decarbonised building stock Programme for Environment and Climate Action (LIFE) 16 November 2022 17:00:00 Brussels time
New ecodesign and energy labelling compliance support facility for suppliers and retailers Programme for Environment and Climate Action (LIFE) 16 November 2022 17:00:00 Brussels time
Towards a zero-emission building stock: strengthening the enabling framework for deep renovation Programme for Environment and Climate Action (LIFE) 16 November 2022 17:00:00 Brussels time
Making the «Energy efficiency first» principle more operational Programme for Environment and Climate Action (LIFE) 16 November 2022 17:00:00 Brussels time
National Finance Roundtables for sustainable energy investments Programme for Environment and Climate Action (LIFE) 16 November 2022 17:00:00 Brussels time
Energy performance and Smart Readiness of buildings – making the instruments work Programme for Environment and Climate Action (LIFE) 16 November 2022 17:00:00 Brussels time
Supporting the clean energy transition of the business sector Programme for Environment and Climate Action (LIFE) 16 November 2022 17:00:00 Brussels time
Developing support mechanisms for energy communities Programme for Environment and Climate Action (LIFE) 16 November 2022 17:00:00 Brussels time
Accelerating deployment and affordability of heat pumps through collective purchase actions and procurement Programme for Environment and Climate Action (LIFE) 16 November 2022 17:00:00 Brussels time
Integrated Home Renovation Services Programme for Environment and Climate Action (LIFE) 16 November 2022 17:00:00 Brussels time
Innovative financing schemes for sustainable energy investments Programme for Environment and Climate Action (LIFE) 16 November 2022 17:00:00 Brussels time
Towards an effective implementation of key legislation in the field of sustainable energy Programme for Environment and Climate Action (LIFE) 16 November 2022 17:00:00 Brussels time
Addressing building related interventions in vulnerable districts Programme for Environment and Climate Action (LIFE) 16 November 2022 17:00:00 Brussels time
Project Development Assistance for sustainable energy investments Programme for Environment and Climate Action (LIFE) 16 November 2022 17:00:00 Brussels time
Setting up facilitation structures to accelerate the renovation wave in the public sector Programme for Environment and Climate Action (LIFE) 16 November 2022 17:00:00 Brussels time
Integration of low-grade renewable energy or waste heat in high temperature district heating Programme for Environment and Climate Action (LIFE) 16 November 2022 17:00:00 Brussels time
Technical support to clean energy transition plans and strategies in municipalities and regions Programme for Environment and Climate Action (LIFE) 16 November 2022 17:00:00 Brussels time
Mainstreaming sustainable energy investments in the financial sector Programme for Environment and Climate Action (LIFE) 16 November 2022 17:00:00 Brussels time
Enhancing synergies between the EIC and Startup Europe Horizon Europe (HORIZON) 17 November 2022 17:00:00 Brussels time
Creating a transnational network of National Contact Points (NCPs) for EU Missions Horizon Europe (HORIZON) 22 November 2022 17:00:00 Brussels time
Enhanced situational awareness and preparedness of first responders and improved capacities to minimise time-to-react in urban areas in the case of CBRN-E-related events Horizon Europe (HORIZON) 23 November 2022 17:00:00 Brussels time
Improved crime scene investigations related to transfer, persistence and background abundance Horizon Europe (HORIZON) 23 November 2022 17:00:00 Brussels time
Better, more portable and quicker analysis and detection for customs Horizon Europe (HORIZON) 23 November 2022 17:00:00 Brussels time
Improved international cooperation addressing first responder capability gaps Horizon Europe (HORIZON) 23 November 2022 17:00:00 Brussels time
Enhanced capacities of first responders more efficient rescue operations, including decontamination of infrastructures in the case of a CBRN-E event Horizon Europe (HORIZON) 23 November 2022 17:00:00 Brussels time
Effective fight against illicit drugs production and trafficking Horizon Europe (HORIZON) 23 November 2022 17:00:00 Brussels time
Effective fight against trafficking in human beings Horizon Europe (HORIZON) 23 November 2022 17:00:00 Brussels time
Autonomous systems used for infrastructure protection Horizon Europe (HORIZON) 23 November 2022 17:00:00 Brussels time
Enhanced preparedness and management of High-Impact Low-Probability or unexpected events Horizon Europe (HORIZON) 23 November 2022 17:00:00 Brussels time
Improved disaster risk pricing assessment Horizon Europe (HORIZON) 23 November 2022 17:00:00 Brussels time
Effective fight against corruption Horizon Europe (HORIZON) 23 November 2022 17:00:00 Brussels time
OPEN TOPIC Horizon Europe (HORIZON) 23 November 2022 17:00:00 Brussels time
Improved impact forecasting and early warning systems supporting the rapid deployment of first responders in vulnerable areas Horizon Europe (HORIZON) 23 November 2022 17:00:00 Brussels time
Enhanced security of, and combating the frauds on, identity management and identity and travel documents Horizon Europe (HORIZON) 23 November 2022 17:00:00 Brussels time
Improved quality assurance / quality control of data used in decision-making related to risk management of natural hazards, accidents and CBRN events Horizon Europe (HORIZON) 23 November 2022 17:00:00 Brussels time
Public spaces are protected while respecting privacy and avoiding mass surveillance Horizon Europe (HORIZON) 23 November 2022 17:00:00 Brussels time
Improved underwater detection and control capabilities to protect maritime areas and sea harbours Horizon Europe (HORIZON) 23 November 2022 17:00:00 Brussels time
Better understanding of citizens’ behavioural and psychological reactions in the event of a disaster or crisis situation Horizon Europe (HORIZON) 23 November 2022 17:00:00 Brussels time
Knowledge Networks for security Research & Innovation Horizon Europe (HORIZON) 23 November 2022 17:00:00 Brussels time
Social innovations as enablers of security solutions and increased security perception Horizon Europe (HORIZON) 23 November 2022 17:00:00 Brussels time
Nature-based Solutions integrated to protect local infrastructure Horizon Europe (HORIZON) 23 November 2022 17:00:00 Brussels time
Stronger grounds for pre-commercial procurement of innovative security technologies Horizon Europe (HORIZON) 23 November 2022 17:00:00 Brussels time
Enhanced citizen preparedness in the event of a disaster or crisis-related emergency Horizon Europe (HORIZON) 23 November 2022 17:00:00 Brussels time
Better understanding the influence of organisational cultures and human interactions in the forensic context as well as a common lexicon Horizon Europe (HORIZON) 23 November 2022 17:00:00 Brussels time
Enhanced fight against the abuse of online gaming culture by extremists Horizon Europe (HORIZON) 23 November 2022 17:00:00 Brussels time
Increased foresight capacity for security Horizon Europe (HORIZON) 23 November 2022 17:00:00 Brussels time
GALACTICA Travel vouchers Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) 30 November 2022 17:00:00 Brussels time
NGI0 Entrust (2022-12E) Horizon Europe (HORIZON) 01 December 2022 12:00:00 Brussels time
Innovative components and/or sub-systems for CSP plants and/or concentrating solar thermal installations Horizon Europe (HORIZON) 10 January 2023 17:00:00 Brussels time
Best international practice for scaling up sustainable biofuels Horizon Europe (HORIZON) 10 January 2023 17:00:00 Brussels time
Efficient and circular artificial photosynthesis Horizon Europe (HORIZON) 10 January 2023 17:00:00 Brussels time
Integrated wind farm control Horizon Europe (HORIZON) 10 January 2023 17:00:00 Brussels time
Novel Thin Film (TF) technologies targeting high efficiencies Horizon Europe (HORIZON) 10 January 2023 17:00:00 Brussels time
Efficient and low-emission technologies for industrial use of combustion and gasification systems from low-value biogenic residues and wastes Horizon Europe (HORIZON) 10 January 2023 17:00:00 Brussels time
Development of algal and renewable fuels of non-biological origin Horizon Europe (HORIZON) 10 January 2023 17:00:00 Brussels time
Development of digital solutions for existing hydropower operation and maintenance Horizon Europe (HORIZON) 10 January 2023 17:00:00 Brussels time
Recycling end of life PV modules Horizon Europe (HORIZON) 10 January 2023 17:00:00 Brussels time
Solutions for the sustainable, resilient, inclusive and accessible regeneration of neighbourhoods enabling low carbon footprint lifestyles and businesses (Built4People) Horizon Europe (HORIZON) 24 January 2023 17:00:00 Brussels time
Sustainable and resource-efficient solutions for an open, accessible, inclusive, resilient and low-emission cultural heritage: prevention, monitoring, management, maintenance, and renovation (Built4People) Horizon Europe (HORIZON) 24 January 2023 17:00:00 Brussels time
Smart-grid ready and smart-network ready buildings, acting as active utility nodes (Built4People) Horizon Europe (HORIZON) 24 January 2023 17:00:00 Brussels time
More sustainable buildings with reduced embodied energy / carbon, high life-cycle performance and reduced life-cycle costs (Built4People) Horizon Europe (HORIZON) 24 January 2023 17:00:00 Brussels time
Support to the activities of technology areas of the SET Plan: Action dedicated to energy efficiency in industry Horizon Europe (HORIZON) 24 January 2023 17:00:00 Brussels time
Designs, materials and solutions to improve resilience, preparedness & responsiveness of the built environment for climate adaptation (Built4People) Horizon Europe (HORIZON) 24 January 2023 17:00:00 Brussels time
MSCA COFUND 2022 Horizon Europe (HORIZON) 09 February 2023 17:00:00 Brussels time
MSCA Staff Exchanges 2022 Horizon Europe (HORIZON) 08 March 2023 17:00:00 Brussels time
Erasmus Charter for Higher Education Erasmus+ Programme (ERASMUS) 27 April 2023 17:00:00 Brussels time
CASSINI Prize for digital space applications Horizon Europe (HORIZON) 03 May 2023 17:00:00 Brussels time