Αρχική » Αρμόδια Στελέχη Μ.Ο.Δ.Υ. ανά Έργο

Αρμόδια Στελέχη Μ.Ο.Δ.Υ. ανά Έργο

Έργο Περιγραφή Έργου Αρμόδιο Στέλεχος
1 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΤΣΗ
65 Π.Μ.Σ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
79 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗ
87 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗ
103 Π.Μ.Σ. «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ» ΤΜ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤEΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΤΣΗ
106 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
108 ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ με τίτλο: ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗ
110 ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΤΣΗ
117 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ με τίτλο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ του τμήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
118  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων» ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗ
130 Δαπάνες Γραμματείας ΕΛΚΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΤΣΗ
133 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 25% ΤΩΝ ΠΜΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΤΣΗ
169 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΤΣΗ
170 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (0000-ΕΛΚΕ) ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΤΣΗ
226  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ του τμήματος ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
230 Ανάπτυξη Μητρώου καταγραφής ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη στην Ελλάδα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
234 Αποτίμηση του Κόστους του Άσθματος και της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας στην Ελλάδα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
246 Καλοκαιρινό Σχολείο του τμήματος ΠΕΔιΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΤΣΗ
250 Π.Μ.Σ. με τίτλο: Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗ
252 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών»Διαχείριση και ανάδειξη πολιτισμικών αγαθών και περιβάλλοντος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
255 SYMPATHY – Stimulating Innovation Management of Polypharmacy and Adherence in the Elderly ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΕΞΗ
256 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗ
263 Solidarity in European societies: empowerement, social justice and citizenship (SOLIDUS) ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΕΞΗ
271 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Cultural Heritage Materials and Technologies (CultTech) ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗ
274 Χειμερινό Σχολείο με τίτλο: Υποστήριξη ασθενών με καρκίνο και των φροντιστών τους ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΤΣΗ
277 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιχειρηματικότητα και Διακυβέρνηση» ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
278 Creative Approach to Key Competence Building for Marginalized Young Adults ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΕΞΗ
279 CrossCult:Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of Europ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΕΞΗ
280 ΗUB4GROWTH-Heightening University-Business partnerships FOR smart and sustainable GROWTH in Asia ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΕΞΗ
281 Internationalisation and Modenisation of Education and Processes in the HigherEducation of Uzbekist ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΕΞΗ
282 An innovative toolkit for inclusive decision making policies (Acronym: iDecide)Erasmus+ KEY ACTION 3 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΕΞΗ
285 «Making Learning Science Fun (Acronym: SciFun)» ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΕΞΗ
287 Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
290 Local adaptation of the global cost-effectiveness model for lacosamide in the treatment of epilepsy ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΕΞΗ
292 Advancing the Third Sector through Innovation and Variation στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, K ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΕΞΗ
293 ΠΜΣ με τίτλο «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α)» ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗ
294 ΠΜΣ «ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΝΕΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗ
295 Jean Monnet – European-focused Policy Analytics · EuroPolA» συγχρηματοδοτούμενο έργο Erasmus+ (δράση ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΕΞΗ
296 Jean Monnet Centre of Excellence Governance στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Programme · Jean ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΕΞΗ
297 Jean Monnet – The European Union, Africa kai China in the global Age στο πλαίσιο του προγράμματος: E ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΕΞΗ
300 Enhancing Social sciences graduates Transversal Entrepreneurial and Employment skills-Erasmus+,ΚΕΥ 2 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΕΞΗ
301 Enhancing Quality Assurance in South Asia HEIs – ECASA ΗΕΙs 574078-EEP-1-2016-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP AG ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΕΞΗ
303  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ με τίτλο «Υπολογιστικά Χρηματοοικονομικά» ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗ
305 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Βυζαντινός κόσμος: η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Ν ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗ
307 Modernizing and Enhancing Indian E Learning Educational Strategies «MIELES» (Acronym: MIELES) ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΕΞΗ
308 «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018» MIS ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΣΑΦΑΡΑ
309 BREAKing stereotypes through role models and promoting Roma integration in the labor market ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΕΞΗ
311 Adult Migrant Integration Experts ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΕΞΗ
314 «RU EU? A game-based approach to exploring 21st century European Identity and Values» ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΕΞΗ
315 «Χορήγηση Υποτροφίας στο πλαίσιο της Δράσης 1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες-Κωδικός 18 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
316 «Χορήγηση Υποτροφίας στο πλαίσιο της Δράσης 1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες-Κωδικός 27 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
317 «RESET: Pedagogy for workfor ce transition» ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΕΞΗ
318 ΠΜΣ Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗ
319 Ηθική και Ακεραιότητα στον Αθλητισμό/Sports Ethics and Integrity ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗ
320 Ενίσχυση Λεκτόρων ή μη μόνιμων Επίκουρων Καθηγητών στο πλαίσιο ενίσχυσης της Έρευνας στο Πανεπιστήμι ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΣΑΦΑΡΑ
321 Ενίσχυση μεταδιδακτορικών ερευνητών στο πλαίσιο ενίσχυσης της Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΣΑΦΑΡΑ
322 Αποθεματικό ΓΑΒ LAB ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
323 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομία, Άμυνα και Ασφάλεια» ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗ
324 Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ Παν/μιου Πελ/σου για το Έργο Εκσυγγχρονισμός των  Ακαδημαϊκών Υποδομών του  Παν ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
325 «Χορήγηση Υποτροφίας στο πλαίσιο της Δράσης 1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες-Κωδικός231 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
327 Αποθεματικό Εργαστηρίου Συστημάτων Λογισμικού και  Βάσεων Δεδομένων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
328 Arts Together – AMIF-2016-AG-INTE-01 –  Erasmus+ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΕΞΗ
331 ΘΑΛΗΣ ΙΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
332 Blend – IN: Intercultural Management and Communication for Youth Organisations ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΕΞΗ
333 CYBER- TRUST: Advanced Cyber – Threat Intelligence, Detection and Mitigation Platform for a Trusted ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΕΞΗ
334 Θερινό Σχολείο Ανάλυσης Δεδομένων Δημόσιων Πολιτικών της ΕΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΤΣΗ
335 «SoDaNet in Action» ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΣΑΦΑΡΑ
336 «Χρηματοδότηση Τμημάτων για ενίσχυση της έρευνας από το αποθεματικό του ΕΛΚΕ» ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΣΑΦΑΡΑ
337 «Φιλελληνισμός, Ελληνικότητα και Ευρωπαϊκότητα: Συναντήσεις και Διασταυρώσεις (1880-1930)» ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
339 «ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ στις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
341 Συνδρομητική πλατφόρμα ανάλυσης μεγάλου αριθμού διαδικτυακών αναφορών, εύρεσης insights και επιχειρ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΣΑΦΑΡΑ
345 Ευρωπαϊκή ενοποίηση και Τηλεπικοινωνίες: η αξιολόγηση της μεταρρύθμισης για το κράτος,την οικονομία ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
349 «TRIPMENTOR – ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ» ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΣΑΦΑΡΑ
350 «ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1821: ΔΡΟΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΣΑΦΑΡΑ
351 «CultTech ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΤΣΗ
352 «Θερινό Σχολείο 2018: Διαδρομές στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία» ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΤΣΗ
353 «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019» ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΣΑΦΑΡΑ
354 «e – Sisifos: Ψηφιακό Χρονολόγιο της Κορινθιακής Λαογραφίας» ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΣΑΦΑΡΑ
2226 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ του τμήματος ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΤΣΗ