Αρχική » Μέλη Ε.Η.Δ.Ε

Μέλη Ε.Η.Δ.Ε

Πρόεδρος: Εμβαλωτής Αναστάσιος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αντιπρόεδρος: Λιακόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Τακτικά Μέλη( με αλφαβητική σειρά):

  1. Βελονάκη Βενετία Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (γνωστικό αντικείμενο: Νοσηλευτική Ηθική και Νομική Ευθύνη)
  2. Δημοπούλου Μαρίνα, Νομικός (ειδίκευση – MSc: Βιοηθική και μέλος του Εργαστηρίου Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)
  3. Εμβαλωτής Αναστάσιος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (γνωστικό αντικείμενο: Μεθοδολογία της έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής)
  4. Κιουσόπουλος Ιωάννης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (γνωστικό αντικείμενο: Πολεοδομία, Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη)
  5. Λιακόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (γνωστικό αντικείμενο: Νεφρολογία, Ειδική Εμπειρία σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, μέλος της Επιτροπής Βιοηθικής και Δεοντολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ)

Αναπληρωματικά Μέλη ( με αλφαβητική σειρά):

  1. Ηγουμενίδης Μιχάλης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών (γνωστικό αντικείμενο: Νοσηλευτική Ηθική και Δεοντολογία)
  2. Μαλλιαρού Μαρία, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (γνωστικό αντικείμενο: Νοσηλευτική με έμφαση στη φροντίδα επαγγελματικών ατυχημάτων)

 Η διάρκεια της θητείας των μελών της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι τριετής.

 

Γραμματέας: Δήμητρα Μαρινοπούλου, μόνιμη διοικητική υπάλληλος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Αναπληρώτρια Γραμματέας: Διονυσία Πουρναρά, μόνιμη διοικητική υπάλληλος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου