Αρχική » Μέλη Ε.Η.Δ.Ε

Μέλη Ε.Η.Δ.Ε

Πρόεδρος: Εμβαλωτής Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αντιπρόεδρος: Λιακόπουλος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

Τακτικά Μέλη( με αλφαβητική σειρά):

  1. Δημοπούλου Μαρίνα, Νομικός (ειδίκευση-MSc: Σύγχρονες ιατρικές πράξεις: δικαιϊκή ρύθμιση και βιοηθική διάσταση)
  2. Εμβαλωτής Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (γνωστικό αντικείμενο: Μεθοδολογία της έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής)
  3. Κοτσιλιέρης Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής AΤΕΙ Πελοποννήσου (γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική με έμφαση στην κατανεμημένη διαχείριση δικτύων και πληροφοριακών συστημάτων)
  4. Λαβδανίτη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια AΤΕΙ Θεσσαλονίκης (γνωστικό αντικείμενο: Κλινική Νοσηλευτική–Φροντίδα ενηλίκων ασθενών με καρκίνο)
  5. Λιακόπουλος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης(γνωστικό αντικείμενο: Νεφρολογία, Ειδική Εμπειρία σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, μέλος της Επιτροπής Βιοηθικής και Δεοντολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ)

Αναπληρωματικά Μέλη ( με αλφαβητική σειρά):

  1. Καραπαναγιώτη Άννα-Βασιλική, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας
  2. Κολοκοτρώνης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (γνωστικό αντικείμενο: Κρυπτογραφία, κρυπτανάλυση και εφαρμογές)
  3. Μαλλιαρού Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΤΕΙ Θεσσαλίας (γνωστικό αντικείμενο: Νοσηλευτική με έμφαση στη φροντίδα επαγγελματικών ατυχημάτων)
  4. Περδικάρης Παντελεήμων, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (γνωστικό αντικείμενο: Παιδιατρική Νοσηλευτική)
  5. Σουλιώτης Κυριάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (γνωστικό αντικείμενο: Πολιτική Υγείας)
Η διάρκεια της θητείας των μελών της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μια (1) μόνο φορά.