Αρχική » Μέλη Ε.Η.Δ.Ε

Μέλη Ε.Η.Δ.Ε

Πρόεδρος: Εμβαλωτής Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αντιπρόεδρος: Λιακόπουλος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

Τακτικά Μέλη( με αλφαβητική σειρά):

  1. Δημοπούλου Μαρίνα, Νομικός (ειδίκευση-MSc: Σύγχρονες ιατρικές πράξεις: δικαιϊκή ρύθμιση και βιοηθική διάσταση)
  2. Εμβαλωτής Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (γνωστικό αντικείμενο: Μεθοδολογία της έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής)
  3. Κιουσόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (γνωστικό αντικείμενο: Πολεοδομία, Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη)
  4. Λαβδανίτη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (γνωστικό αντικείμενο: Κλινική Νοσηλευτική – Φροντίδα ενηλίκων ασθενών με καρκίνο)
  5. Λιακόπουλος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης(γνωστικό αντικείμενο: Νεφρολογία, Ειδική Εμπειρία σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, μέλος της Επιτροπής Βιοηθικής και Δεοντολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ)

Αναπληρωματικά Μέλη ( με αλφαβητική σειρά):

  1. Βελονάκη Βενετία Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (γνωστικό αντικείμενο: Νοσηλευτική Ηθική και Νομική Ευθύνη)
  2. Ηγουμενίδης Μιχάλης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών (γνωστικό αντικείμενο: Νοσηλευτική Ηθική και Δεοντολογία)
  3. Καραπαναγιώτη Άννα-Βασιλική, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας
  4. Μαλλιαρού Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (γνωστικό αντικείμενο: Νοσηλευτική με έμφαση στη φροντίδα επαγγελματικών ατυχημάτων)
  5. Παπούλη Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνική Εργασία με έμφαση στην Επαγγελματική Ηθική & Δεοντολογία – Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις)
Ως ημερομηνία έναρξης της θητείας της Επιτροπής με τη νέα συγκρότηση ορίζεται η 23.3.2021. Η θητεία λήγει στις 18.10.2021. Η διάρκεια της θητείας των μελών της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μπορεί να ανανεωθεί μια (1) μόνο φορά.