Αρχική » Κανονισμός Αρχών και Λειτουργίας της ΕΗΔΕ

Κανονισμός Αρχών και Λειτουργίας της ΕΗΔΕ

Τροποποίηση του Κανονισμού Αρχών και Λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΗΔΕ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Απόφαση Συγκλήτου (21/12/2020) Ω6ΓΩ469Β7Δ-2Δ2
Απόφαση Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (08/12/2020) 662Ο469Β7Δ-ΧΦ9

Κανονισμός Αρχών και Λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΗΔΕ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
6ΓΕΠ469Β7Δ-ΣΣΡ

 

Υποχρεώσεις κατά την διαδικασία υποβολής πρότασης