Αρχική » Κανονισμός Αρχών και Λειτουργίας της ΕΗΔΕ

Κανονισμός Αρχών και Λειτουργίας της ΕΗΔΕ

Κανονισμός Αρχών και Λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΗΔΕ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου


6ΓΕΠ469Β7Δ-ΣΣΡ

Υποχρεώσεις κατά την διαδικασία υποβολής πρότασης