Αρχική » Έντυπα Δράσης Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Έντυπα Δράσης Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση:
-χρησιμοποιούμε τα έγχρωμα έντυπα για ηλεκτρονική διαχείριση και για εκτύπωση σε έγχρωμο εκτυπωτή
-χρησιμοποιούμε τα ασπρόμαυρα έντυπα για εκτύπωση σε ασπρόμαυρο εκτυπωτή

Ασπρόμαυρα Έντυπα

ΠΡΟΤΥΠΟ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΑΓΑΘΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ-ΕΝΤΟΛΗ-ΠΛΗΡΩΜΗΣ-Αναλώσιμα, Δαπάνες Δημοσιότητας, Άλλες Δαπάνες

ΠΡΟΤΥΠΟ-ΕΝΤΟΛΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ-ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΕΡΓΟΥ

Πρότυπη σύμβαση για έργα ΕΣΠΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ-ΑΠΟΔΕΙΞΗ-Α΄

ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΙΤΗΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

 

Έγχρωμα Έντυπα

ΠΡΟΤΥΠΟ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΑΓΑΘΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ-ΕΝΤΟΛΗ-ΠΛΗΡΩΜΗΣ-Αναλώσιμα, Δαπάνες Δημοσιότητας, Άλλες Δαπάνες

ΠΡΟΤΥΠΟ-ΕΝΤΟΛΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ-ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΕΡΓΟΥ

Πρότυπη σύμβαση για έργα ΕΣΠΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ-ΑΠΟΔΕΙΞΗ-Α΄

ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΙΤΗΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ