Αρχική » Έντυπα Δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

Έντυπα Δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

Για τη δράση Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ:
-χρησιμοποιούμε τα έγχρωμα έντυπα για ηλεκτρονική διαχείριση και για εκτύπωση σε έγχρωμο εκτυπωτή
-χρησιμοποιούμε τα ασπρόμαυρα έντυπα για εκτύπωση σε ασπρόμαυρο εκτυπωτή

Ασπρόμαυρα έντυπα

ΠΡΟΤΥΠΟ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΑΓΑΘΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ-ΕΝΤΟΛΗ-ΠΛΗΡΩΜΗΣ-Αναλώσιμα, Δαπάνες Δημοσιότητας, Άλλες Δαπάνες

ΠΡΟΤΥΠΟ-ΕΝΤΟΛΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ-ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΟ-Αρχικό-ιδιωτικό-συμφωνητικό-από-29-12-2017-

ΠΡΟΤΥΠΟ-ΑΠΟΔΕΙΞΗ-Α΄

ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ

ΑΙΤΗΜΑ-ΠΡΟΜ-ΥΠΗΡ

ΑΙΤΗΜΑ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΜΑ-ΑΜΟΙΒΩΝ

 

Έγχρωμα Έντυπα

ΠΡΟΤΥΠΟ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΑΓΑΘΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ-ΕΝΤΟΛΗ-ΠΛΗΡΩΜΗΣ-Αναλώσιμα, Δαπάνες Δημοσιότητας, Άλλες Δαπάνες

ΠΡΟΤΥΠΟ-ΕΝΤΟΛΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ-ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΟ-Αρχικό-ιδιωτικό-συμφωνητικό-από-29-12-2017-

ΠΡΟΤΥΠΟ-ΑΠΟΔΕΙΞΗ-Α΄

ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ

ΑΙΤΗΜΑ-ΠΡΟΜ-ΥΠΗΡ

ΑΙΤΗΜΑ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΜΑ-ΑΜΟΙΒΩΝ

Σημαντική Ανακοίνωση