Αρχική » Έντυπα Δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

Έντυπα Δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

Για τη δράση Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ:
-χρησιμοποιούμε τα έγχρωμα έντυπα για ηλεκτρονική διαχείριση και για εκτύπωση σε έγχρωμο εκτυπωτή
-χρησιμοποιούμε τα ασπρόμαυρα έντυπα για εκτύπωση σε ασπρόμαυρο εκτυπωτή

Ασπρόμαυρα έντυπα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΓΑΘΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Αναλώσιμα Δαπάνες Δημοσιότητας Άλλες Δαπάνες

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Πρότυπη σύμβαση για έργα ΕΣΠΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Α΄

ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ

 

Έγχρωμα Έντυπα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΓΑΘΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Αναλώσιμα Δαπάνες Δημοσιότητας Άλλες Δαπάνες

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Πρότυπη σύμβαση για έργα ΕΣΠΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Α΄

ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ