Αρχική » Έντυπα Δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

Έντυπα Δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

Για τη δράση Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ:
-χρησιμοποιούμε τα έγχρωμα έντυπα για ηλεκτρονική διαχείριση και για εκτύπωση σε έγχρωμο εκτυπωτή
-χρησιμοποιούμε τα ασπρόμαυρα έντυπα για εκτύπωση σε ασπρόμαυρο εκτυπωτή

Ασπρόμαυρα έντυπα

ΠΡΟΤΥΠΟ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΑΓΑΘΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ-ΕΝΤΟΛΗ-ΠΛΗΡΩΜΗΣ-Αναλώσιμα, Δαπάνες Δημοσιότητας, Άλλες Δαπάνες

ΠΡΟΤΥΠΟ-ΕΝΤΟΛΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ-ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΟ Αρχικό ιδιωτικό συμφωνητικό (από 24/03/2020)

ΠΡΟΤΥΠΟ-ΑΠΟΔΕΙΞΗ-Α΄

ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ

 

Έγχρωμα Έντυπα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΓΑΘΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ-ΕΝΤΟΛΗ-ΠΛΗΡΩΜΗΣ-Αναλώσιμα, Δαπάνες Δημοσιότητας, Άλλες Δαπάνες

ΠΡΟΤΥΠΟ-ΕΝΤΟΛΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ-ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΟ Αρχικό ιδιωτικό συμφωνητικό (από 24/03/2020)

ΠΡΟΤΥΠΟ-ΑΠΟΔΕΙΞΗ-Α΄

ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ