Αρχική » Έντυπα Ε.Η.Δ.Ε.

Έντυπα Ε.Η.Δ.Ε.

Έντυπα Ε.Η.Δ.Ε.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Παρακαλούμε πολύ τα σχετικά έντυπα και δικαιολογητικά που υποβάλλονται προς έγκριση από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας, όπως αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση elke@go.uop.gr, με κοινοποίηση στο d.marinopoulou@go.uop.gr