Αρχική » Έντυπα ΠΜΣ

Έντυπα ΠΜΣ

Έντυπα σύμφωνα με διαδικασίες του ΕΛΚΕ  στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που ακολουθούν τις διατάξεις του ν.4635/2019 (ΩΧ1Υ46Β7Δ-2ΒΔ)

ΠΡΟΤΥΠΟ_ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΕΠ (Ισχύει από 30-10-2019)

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ