Αρχική » Έντυπα ΚΕΔΙΒΙΜ

Έντυπα ΚΕΔΙΒΙΜ

Πρότυπα συμβάσεων για τα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης το Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΠΡΟΤΥΠΟ-Αρχικό-ιδιωτικό-συμφωνητικό-ΚΕΔΙΒΙΜ

ΠΡΟΤΥΠΟ-1η-τροποποίηση-ιδιωτικού-συμφωνητικού-ΚΕΔΙΒΙΜ

ΠΡΟΤΥΠΟ-2η-τροποποίηση-ιδιωτικού-συμφωνητικού-ΚΕΔΙΒΙΜ