Αρχική » ΕΣΠΑ 2014-2020: Έργα

ΕΣΠΑ 2014-2020: Έργα

Κωδικός ΕΛΚΕ Τίτλος Ελληνικός
80722 Ποιοτική Αναβάθμιση Αποπρασινισμένων Πορτοκαλιών και Μανταρινιών, με Περιορισμό της Μετασυλλεκτικής Έκθεσης στο Αιθυλένιο μέσω Εισαγωγής Καινοτόμων Φυσικών Απλών Τεχνικών (OraMa2degreen) Μ16ΣΥΝ2-00294
80698 «Οργάνωση και Λειτουργία Δομών» Υποέργο 1 της Πράξης « Δημιουργία δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» (MIS 5131180)
80693 Χρήση Ηλιακών Συγκεντρωτών για την αύξηση της παραγωγής και την αριστοποίηση της διατροφικής αξίας καλλιεργούμενων λαχανικών στα θερμοκήπια (InnoGrowth) Μ16ΣΥΝ2-00102
80692 Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το Ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 (MIS 5184863)
80665 Υποστήριξη δράσεων διεθνοποίησης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
80654 Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
80653 Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
80628 Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων
80627 SUNSETS – Σπονδυλωτά Συστήματα Ελέγχου για τη Μεγιστοποίηση της Αξιοποίησης της Ηλιακής Ενέργειας και της Παροχής Υπηρεσιών Δικτύου από Οικιακά Φ/Β Συστήματα Συζευγμένα με Θερμική Αποθήκευση (MIS 5161150)
80624 Ανάπτυξη Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
80595 REHABOTICS – Pομποτικό σύστημα για την λειτουργική αποκατάσταση άκρας χείρας σε νευρολογικούς ασθενείς
80591 MELTopenLab: Τεκμηρίωση και Οντολογία Εκθεμάτων / Αντικειμένων Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Μεθόδων Αποκατάστασης & Συντήρησής τους, Ανάλυση Συμπεριφοράς και Δημιουργία Προσωποποιημένης Εμπειρίας Επισκέπτη σε Μουσεία και Πολυπολιτιστικούς χώρους / Aνοικτά Eργαστήρια (κωδ. Έργου Τ6ΥΒΠ-00108, MIS 5109531)
80590 Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021 – 2022 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
80585 «Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού» (MIS 5094894)
80583 Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (MIS 5076399)
80573 Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων
80567 (ENIRISST+)Ευφυής ερευνητική υποδομή για τη ναυτιλία, τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα (ENIRISST+) – Πελοπόννησος (MIS 5047041)
80562 Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
80560 Ενίσχυση και Επιτάχυνση των διαδικασιών συγχωνεύσεων και καταργήσεων ιδρυμάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (MIS 5050659)
80555 Στρατηγική της διαχείρισης της ασθένειας του γλοιοσπορίου στην ελαιοκαλλιέργεια στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (MIS 5046086)
80554 Δημιουργία επιστημονικής υποδομής για τη μελέτη, διατήρηση και εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας των μικροβιακών κοινοτήτων των παραδοσιακών τροφίμων ζύμωσης και των οίνων της περιφέρειας Πελοποννήσου (MIS 5047289)
80553 Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)
80552 AeroPlas – Προηγμένη θερμομονωτική  τσιμεντοκονία υψηλής απόδοσης (MIS 5074553)
80545 Άριστες Εργαστηριακές Πρακτικές στην Πολιτιστική Κληρονομιά: Αναβάθμιση των Υποδομών και Διεύρυνση των Ερευνητικών Προοπτικών του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας (MIS 5047266)
80527 PLAN-V Πλατφόρμα λογοθεραπείας με εικονικό βοηθό (MIS 5069896)
80522 inPOiNT – Ανάπτυξη ολοκληρωμένης πλατφόρμας για την υποστήριξη και ενίσχυση δράσεων ανοιχτής καινοτομίας (MIS 5069946)
80521 Πρακτικές βελτίωσης και ταυτοποίησης του φαινολικού περιεχομένου του ελαιολάδου Λιανολιάς Κέρκυρας (M16ΣΥΝ-00902)
80520 Πρακτικές Παραγωγής Χυμού Ροδιού Υψηλής Διατροφικής Αξίας και Διασφάλιση της Ποιότητας και της Αυθεντικότητας με τη Μεταβολομική Μέθοδο ( Μ16ΣΥΝ00901)
80519 Ανάδειξη υψηλής διατροφικής αξίας του σύκου Καλαμών εφαρμόζοντας καλές πρακτικές της καλλιέργειας μέσα από την μεθοδολογία της μεταβολομικής (Μ16ΣΥΝ00731)
80518 Ανάδειξη υψηλής διατροφικής αξίας και καλές πρακτικές καλλιέργειας της επιτραπέζιας ελιάς Καλαμών μέσα από τη μεθοδολογία της μεταβολομικής (Μ16ΣΥΝ00730)
80509 Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
80508 Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης
80499 Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (MIS 5053865)
80495 Πολιτισμικοί όροι στη διαμόρφωση ταξικών ταυτοτήτων: κουλτούρα και εργατική τάξη σε Πειραιά και Θριάσιο, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5048974
80494 Λόγος, αισθητική και ιδεολογία της θεατρικής κριτικής σε περιοδικά λόγου και τέχνης (1900-1950) (MIS 5048990)
80493 Πραγματώσεις των αναλυτικών προγραμμάτων της νεοελληνικής γλώσσας σε δημόσια Γυμνάσια του κέντρου της Αθήνας: η σημασία του σχολικού πλαισίου, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049167
80492 Επισιτιστικές και ανθρωπιστικές κοινωφελείς οργανώσεις στην Ελλάδα: Συνεργασίες, δίκτυα γνώσεων και καινοτομία (MIS 5049169)
80491 Η Κινεζική Υψηλή Στρατηγική και η Ελλάδα (MIS 5049168)
80490 Η Ενίσχυση των Δεξιοτήτων Κριτικής Σκέψης μέσω του Εκπαιδευτικού Δράματος των Μαθητών του Δημοτικού (MIS 5048964)
80465 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019-2020 (MIS 5045947)
80460 Διεθνής Κινητικότητα μεταξύ χωρών του Προγράμματος και χωρών Εταίρων – ΚΑ107
80397  EN.I.R.I.S.S.T – INTELLIGENT RESEARCH INFRASTRACTURE FOR SHIPPING, SUPPLY CHAIN, TRANSPORT AND LOGISTICS (MIS 5027930)
80389 AGES OF MARATHON
80384 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ (DMS) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ – 5034540
80358 ΠΕΡΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
80355 ΕΣΘΙΣΙΣ-Εξυπνο Σύστημα αισθητήρων ανίχνευσης διαρροής σε αγωγούς μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου  σε περιβάλλον θορύβου
80354 e – Sisifos: Ψηφιακό Χρονολόγιο της Κορινθιακής Λαογραφίας (Τ1ΕΔΚ-05460)
80353 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019
80350 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1821: Δρόμοι ελευθερίας -– KALAMATA 1821: Roads of freedom (Τ1ΕΔΚ-05032)
80349 TRIPMENTOR-Διαδραστικός τουριστικός οδηγός
80343 Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ
80341 PaloAnalytics – Συνδρομητική πλατφόρμα ανάλυσης μεγάλου αριθμού διαδικτυακών αναφορών, εύρεσης insights κει επιχειρηματικών ευκαιριών σε πολυγλωσσικό περιβάλλον (Τ1ΕΔΚ-03470)
80339 ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5006779
80338 ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
80337 ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ (1880-1930), με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5006954
80335 SoDaNet in Action
80308 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017-2018 MIS 5009163
80291 Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού ΟΠΣ 5001417 για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
80287 Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (MIS 5033384)
70476 Χρήση Ηλιακών Συγκεντρωτών για την αύξηση της παραγωγής και την αριστοποίηση της διατροφικής αξίας καλλιεργούμενων λαχανικών στα θερμοκήπια (InnoGrowth) Μ16ΣΥΝ-00259
70423 PrintWin – Εκτυπώσιμοι χαμηλού κόστους ηλιακοί υαλοπίνακες από Περοβσκίτη (MIS 5030312)
70419 EQUAL -Ανάπτυξη εξοπλισμού για αυτόνομο καροτσάκι το οποίο θα προσφέρει υπηρεσίες σε ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες μέσα σε super markets (MIS 5031225)
70416 ΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ – ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ PODS -MIS: 5038707
70415 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΤΠΕ – ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ – MeACT MIS 5038641
70414 Brite_Pvglass Σχέδιο Έρευνας – Ανάπτυξης Αποδοτικών και Χαμηλού Κόστους Φωτοβολταικων (Φ/Β) Υαλοπινάκων. MIS 5021436
70413 PrintPero – Εκτυπώσιμες Φωτοβολταϊκές συστοιχίες από Περοβσκίτη για την εφαρμογή τους στα κτίρια (MIS 5030132)
60483 Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών πρώην Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου (MIS 5047247)
60480 Ανάδειξη υψηλής διατροφικής αξίας και καλές καλλιεργητικές πρακτικές καλλιέργειας επιτραπέζιας ελιάς Αμφίσσης μέσα από την μεθοδολογία της μεταβολομικής – GAPOliMet (Μ16ΣΥΝ-00539).
60463 Παραδοσιακά τοπικά Σνακ με νέο διατροφικό προφίλ λειτουργικού τρόφιμου (MIS 5041621)
60440 Κλινική μελέτη σε άλογα, και αποτίμηση της επίδρασης μείγματος ελαιολάδου με οριγανέλαιο με σκοπό την ανάπτυξη νέου καινοτόμου προϊόντος για κατανάλωση από ανθρώπους, ίππους αγώνων και ζώα συντροφιάς (MIS 5041597)
60434 Greenwaterdrone: ανάπτυξη και εφαρμογή Καινοτόμου και Οικονομικού Συστήματος, για τον ακριβή & δυναμικό προγραμματισμό της άρδευσης και την επιτήρηση καλλιεργειών
60431 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
60429 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
60428 Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Πελοποννήσου (ΟΠΣ) 5032958