Αρχική » Μέλη Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

Μέλη Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

Με βάση την απόφαση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με Α.Π.1079/21-02-2019 (ΑΔΑ:60ΧΘ469Β7Δ-Σ94) όπως αυτή τροποποιήθηκε από

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχει ανασυγκροτηθεί ως εξής:

 1. Ζυγά Σοφία, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης, ως Πρόεδρος.
 2. Θωμάκος Δημήτριος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, με αναπληρωματικό μέλος τον Αγγελίδη Τιμόθεο, Αναπληρωτή Καθηγητή
 3. Σκιαδόπουλος Σπυρίδων, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με αναπληρωματικό μέλος τον Γουάλλες Εμμανουήλ, Επίκουρο Καθηγητή
 4. Τσακίρη Δέσποινα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με αναπληρωματικό μέλος την Κοντούλη – Γείτονα Μαρία, Καθηγήτρια
 5. Χουλιάρας Αστέριος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, με αναπληρωματικό μέλος τον Παπαδημητρίου Πύρρο, Αναπληρωτή Καθηγητή
 6. Βελιώτη – Γεωργοπούλου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, με αναπληρωματικό μέλος την Παπαλεξίου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια
 7. Αλεξόπουλος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, με αναπληρωματικό μέλος τον Παπαλουκά Μάριο – Δανιήλ, Καθηγητή
 8. Ρόχας – Χίλ Ανδρέα Πάολα, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Νοσηλευτικής, με αναπληρωματικό μέλος τον Ανδριόπουλο Παναγιώτη, Επίκουρο Καθηγητή επί θητεία
 9. Μπάνου Αιμιλία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, με αναπληρωματικό μέλος τον Ζαχαριά Νικόλαο, Καθηγητή
 10. Καπετανάκη Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Φιλολογίας, με αναπληρωματικό μέλος την Σωτηρίου Μαργαρίτα, Λέκτορα
 11. Πετρόπουλος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, τέως πρόεδρος της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, χωρίς δικαίωμα ψήφου (λήξη θητείας 31-12-21)
 12. Συρμακέσης Σπυρίδων, Καθηγητής, τέως πρόεδρος της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, χωρίς δικαίωμα ψήφου (λήξη θητείας 31-12-21)

 

Η θητεία της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού (Επιτροπής Ερευνών) είναι τριετής.