Αρχική » Μέλη Επιτροπής Ερευνών

Μέλη Επιτροπής Ερευνών

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχει συγκροτηθεί ως εξής:

1. Κατσής Αθανάσιος, Καθηγητής, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών.

2. Ζυγά Σοφία, Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής, ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών Υγείας. Με την ιδιότητα της εκπροσώπου της Σχολής Επιστημών Υγείας αναπληρώνεται από τον Σελίμη Ευστάθιο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Λογοθεραπείας.

3. Αγοράκη Μαρία – Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ως εκπρόσωπος της Σχολής Διοίκησης, με αναπληρωματικό μέλος την Καστανιώτη Αικατερίνη, Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

4. Γεωργιάδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ως εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, με αναπληρωματικό μέλος την Αντωνοπούλου Παναγιώτα, Καθηγήτρια του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού.

5. Ξέστερνου Μαρία, μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας ως εκπρόσωπος της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών, με αναπληρωματικό μέλος την Πέρρα Φωτεινή μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών

6. Μπλέσιος Αθανάσιος, Καθηγητής του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ως εκπρόσωπος της Σχολής Καλών Τεχνών, με αναπληρωματικό μέλος την Κοτζαμάνη Μαρίνα – Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών.

7. Πετρόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας ως εκπρόσωπος της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων, με αναπληρωματικό μέλος την Παπαδέλλη Μαρίνα, Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

8. Πετρόπουλος Σωτήριος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ως εκπρόσωπος της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, με αναπληρωματικό μέλος τον Κουτσαμπέλα Χρίστο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

9. Συρμακέσης Σπυρίδωνας, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ως εκπρόσωπος της Σχολής Μηχανικών, με αναπληρωματικό μέλος τον Σκούρα Ευγένιο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.

10. Τρυφωνόπουλος Χρήστος, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ως εκπρόσωπος της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας, με αναπληρωματικό μέλος τον Σκιαδόπουλο Σπυρίδωνα, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Λήξη θητείας της Επιτροπής Ερευνών 09/01/2028.

Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (29/04/2024)

Σύνθεση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (01/02/2024)