Αρχική » Μέλη Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

Μέλη Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχει συγκροτηθεί ως εξής:

1.Ζυγά Σοφία, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανις, ως Πρόεδρος.
2.Γεωργιάδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, με αναπληρωματικό μέλος την Αντωνοπούλου Παναγιώτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.
3.Γιακουμάτος Στέφανος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με αναπληρωματικό μέλος τον Σταυρόγιαννη Σταύρο, Καθηγητή.
4.Δημόπουλος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωπονίας με αναπληρωματικό μέλος τον Κώτσιρα Αναστάσιο, Αναπληρωτή Καθηγητή.
5.Θωμάκος Δημήτριος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, με αναπληρωματικό μέλος την Δασκαλοπούλου Ειρήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.
6.Καπετανάκη Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Φιλολογίας, με αναπληρωματικό μέλος την Σωτηρίου Μαργαρίτα, Επίκουρη Καθηγήτρια.
7.Καπόλος Ιωάννης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με αναπληρωματικό μέλος τον Ζακυνθινό Γεώργιο, Καθηγητή.
8.Καστανιώτη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια εκπρόσωπος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας με αναπληρωματικό μέλος τον Περδικάρη Παντελεήμων, Επίκουρο Καθηγητή.
9.Κολοκοτρώνης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με αναπληρωματικό μέλος τον Καραγιώργο Γρηγόρη, Καθηγητή.
10.Κοτζαμάνη Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών με αναπληρωματικό μέλος τον Τσελίκα Νικόλαο, Αναπληρωτή Καθηγητή.
11.Λιαργκόβας Παναγιώτης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με αναπληρωματικό μέλος τον Αναστασίου Αθανάσιο, Επίκουρο Καθηγητή.
12.Μαρινάκης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με αναπληρωματικό μέλος τον Κακαβά –Παπανιάρο Παναγιώτη, Καθηγητή.
13.Μπάνου Αιμιλία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, με αναπληρωματικό μέλος την Γιαννούλη Ευγενία , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
14.Μπιτσάνη Ευγενία, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών με αναπληρωματικό μέλος τον Κοτσιλιέρη Θεόδωρο, Αναπληρωτή Καθηγητή.
15.Πανουτσόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας με αναπληρωματικό μέλος τον Παπαδημητρίου Κωνσταντίνο, Επίκουρο Καθηγητή.
16.Πουλόπουλος Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων με αναπληρωματικό μέλος τον Φιλιππόπουλο Παναγιώτη, Επίκουρο Καθηγητή.
17.Σελίμης Ευστάθιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Λογοθεραπείας, με αναπληρωματικό μέλος τον Κωνσταντόπουλο Κωνσταντίνο, Αναπληρωτή Καθηγητή.
18.Σκούρας Ευγένιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, με αναπληρωματικό μέλος τον Τζιρτζιλάκη Ευστράτιο, Αναπληρωτή Καθηγητή.
19.Σπυροπούλου Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, με αναπληρωματικό μέλος την Παπαλεξίου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια.
20.Συρμακέσης Σπυρίδωνας, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών με αναπληρωματικό μέλος τον Βώρο Νικόλαο, Αναπληρωτή Καθηγητή.
21.Τζιαφέρη Στυλιανή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Νοσηλευτικής, με αναπληρωματικό μέλος την Ρόχας Χιλ Ανδρέα Παόλα, Επίκουρη Καθηγήτρια.
22.Τσακίρη Δέσποινα, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με αναπληρωματικό μέλος την Νικολακάκη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.
23.Χουλιάρας Αστέριος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, με αναπληρωματικό μέλος τον Ρούσσο Σωτήρη, Αναπληρωτή Καθηγητή.
24.Πετρόπουλος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, τέως πρόεδρος της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, με αναπληρωματικό μέλος την Παπαδέλλη Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, χωρίς δικαίωμα ψήφου (λήξη θητείας 31-12-21).
25.Συρμακέσης Σπυρίδωνας, Καθηγητής, τέως πρόεδρος της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, με αναπληρωματικό μέλος τον Βώρο Νικόλαο, Αναπληρωτή Καθηγητή, (λήξη θητείας 31-12-21). Συμμετέχουν ωστόσο και ως τακτικά μέλη στην Επιτροπή Ερευνών σύμφωνα με το απόσπασμα πρακτικών της 29ης/02.10.20Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Η θητεία της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού (Επιτροπής Ερευνών) είναι τριετής. (Ημερομηνία έναρξης 10.01.2021)

Συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού (Επιτροπής Ερευνών) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (07/12/2020)

Ένατη Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού (Επιτροπής Ερευνών) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (15/09/2020)

Όγδοη Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού (Επιτροπής Ερευνών) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (04/06/2020)

Έβδομη Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού (Επιτροπής Ερευνών) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (26/03/2020)

Έκτη Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού (Επιτροπής Ερευνών) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (06/03/2020)

Πέμπτη Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού (Επιτροπής Ερευνών) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (21/02/2020)

Τέταρτη Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού (Επιτροπής Ερευνών) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (29/11/2019)

Τρίτη Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού (Επιτροπής Ερευνών) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (22/11/2019)

Ορισμός Αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού (Επιτροπής Ερευνών) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (4/10/2019)

Δεύτερη Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού (Επιτροπής Ερευνών) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (04/06/2019)

Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού (Επιτροπής Ερευνών) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (21/02/2019)

Συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού (Επιτροπής Ερευνών) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (10/01/2018)