Αρχική » Στελέχη Μ.Ο.Δ.Υ.

Στελέχη Μ.Ο.Δ.Υ.

Αρμοδιότητες Στελεχών Μ.Ο.Δ.Υ.
 Προϊσταμένη Μ.Ο.Δ.Υ. – Π.Ο.Υ Παρασκευή Παπαηλίου 2710372117 papail@uop.gr
Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
Γραμματέας Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης Μαρία Παπαδοπούλου 2710372130 maria@uop.gr
 Αναπληρώτρια Γραμματέας Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης  Δήμητρα Μαρινοπούλου  272145227  marinopoulou.dim@gmail.com
Γραφείο Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης
Υπεύθυνος Οικονομικών Υποθέσεων – Επικεφαλής Γραφείου Ταμειακής Διαχείρισης Αλεξανδρόπουλος Φώτιος 2721045260  ipr@teikal.gr
Λογιστική, Φορολογική Διαχείριση – Χρηματοοικονομικές Αναφορές – Στατιστικά Λήδα Γαλάνη 2710372135 lgalani@uop.gr
Διαχείριση Προϋπολογισμών, Σύνταξη των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης/ Έγκριση Δαπάνης, Δέσμευση Δαπάνης Κονδυλένια Παπαδοπούλου 2710372124 kpapadop@uop.gr
Διαχείριση Προϋπολογισμών, Σύνταξη των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης/ Έγκριση Δαπάνης, Δέσμευση Δαπάνης Μιλένα Κουτσοπανάγου 2710372124 milenacoutsop@gmail.com
Διαχείριση Προϋπολογισμών, Λογιστική, Φορολογική Διαχείριση Μέντζας Ανδρέας 2721045125 amentzas@yahoo.gr
Διαχείριση Προϋπολογισμών, Σύνταξη των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης/ Έγκριση Δαπάνης, Δέσμευση Δαπάνης Δρίβα Βάια 2610369449 vdriva@uop.gr
Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης
Επικεφαλής Γραφείου Ταμειακής Διαχείρισης

Αναπληρώτρια Επικεφαλής Γραφέιου Ταμειακής Διαχείρισης

Αλεξανδρόπουλος Φώτιος

Γεωργία Τσιχριτζή

2721045260

2721045227

ipr@teikal.gr

gtsixritzi@teipat.gr

Γραφείο Λογιστικής Διαχείρισης και Εκκαθάρισης Δαπανών
Διαχείριση – Λογιστική Υποστήριξη Έργων Παρασκευή Κανελλοπούλου 2710372131 kanellop@uop.gr
Διαχείριση – Λογιστική Υποστήριξη Έργων Κατερίνα Κεφαλοπούλου  2710372122 kkefalop@uop.gr
Διαχείριση – Λογιστική Υποστήριξη Ευρωπαϊκών Έργων Αγγελική Μπουρεξή 2710372125 bourexi@uop.gr
Διαχείριση – Λογιστική Υποστήριξη Έργων Αφροδίτη Ξηνταβελόνη 2710372133 axidaveloni@uop.gr
Διαχείριση – Λογιστική Υποστήριξη Έργων Αφροδίτη Τσαφαρά 2710372125 atsafara@uop.gr
Διαχείριση – Λογιστική Υποστήριξη Έργων Χριστοδουλοπούλου Μαρία 2610369443  mariachrist@uop.gr
Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας Καργαδούρης Αντώνης 2721045125  akargadouris@teipel.gr
Πρακτική Άσκηση Παπαγεωργίου Παναγιώτα 2610369454  p.papageorgiou@uop.gr
Ευρωπαϊκά Έργα Μπόμπα Κωνσταντίνα 2610369447  c.boba@uop.gr
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Πρεζεράκου Ελένη 2721045227  eleni.prez@gmail.com
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών – ΕΣΠΑ Ανδρικοπούλου Θεοδοσία 2610369446  thandrik@uop.gr
Πρακτική ΄Ασκηση – ΕΣΠΑ Χειλά Ευσταθία 2721045227  efixeila@gmail.com
Τμήμα Ανάπτυξης ΕΛΚΕ
Στήριξη Ερευνητών – Εξεύρεση Πόρων Προώθηση & Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων  
Τμήμα Προμηθειών
Υποστήριξη στην Προετοιμασία & Διενέργεια Διαγωνισμών Προμηθειών.  Διαχείριση θεμάτων προμηθειών των έργων και της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ. Καλλιόπη Φραγκουδάκη 2710372107 k.fragkoud@uop.gr
Υποστήριξη στην Προετοιμασία & Διενέργεια Διαγωνισμών Προμηθειών.  Διαχείριση θεμάτων προμηθειών των έργων και της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ Μπαλάσκας Γεράσιμος 2610369455 gbalaskas@uop.gr
Υποστήριξη στην Προετοιμασία & Διενέργεια Διαγωνισμών Προμηθειών.  Διαχείριση θεμάτων προμηθειών των έργων και της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ Γούλος Κωνσταντίνος 2721045235 kgoulos@teikal.gr
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Διοικητική Υποστήριξη Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης και Μ.Ο.Δ.Υ. – Υποστήριξη Υλοποίησης Διαγωνιστικών Διαδικασιών Προσωπικού, Τήρηση πρωτοκόλλου. Ιωάννα Δελτούζου 2710372128 ideltouz@uop.gr
Διοικητική Υποστήριξη Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης και Μ.Ο.Δ.Υ. – Υποστήριξη Υλοποίησης Διαγωνιστικών Διαδικασιών Προσωπικού, Τήρηση πρωτοκόλλου. Ηλίας Φιλιππόπουλος 2710372128 i.filipop@uop.gr
Διοικητική Υποστήριξη Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης και Μ.Ο.Δ.Υ. – Υποστήριξη Υλοποίησης Διαγωνιστικών Διαδικασιών Προσωπικού, Τήρηση πρωτοκόλλου. Ανδρικοπούλου Κωνσταντίνα 2610369444 kandrikopoulou@uop.gr
Διοικητική Υποστήριξη Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης και Μ.Ο.Δ.Υ. – Υποστήριξη Υλοποίησης Διαγωνιστικών Διαδικασιών Προσωπικού, Τήρηση πρωτοκόλλου. Μαρινοπούλου Δήμητρα 2721045227 marinopoulou.dim@gmail.com
Διοικητική Υποστήριξη Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης και Μ.Ο.Δ.Υ. – Υποστήριξη Υλοποίησης Διαγωνιστικών Διαδικασιών Προσωπικού, Τήρηση πρωτοκόλλου. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 2610369451  ntinos@uop.gr
Γραφείο Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων
Τεχνική Υποστήριξη – Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων -Σχεδιασμός και Υλοποίηση ιστοσελίδας Ε.Λ.Κ.Ε. Ανδριανή Μπαλάφα 2710372132 abalafa@uop.gr