Αρχική » Στελέχη Μ.Ο.Δ.Υ.

Στελέχη Μ.Ο.Δ.Υ.

Αρμοδιότητες Στελεχών Μ.Ο.Δ.Υ.
 Προϊσταμένη Μ.Ο.Δ.Υ. – Π.Ο.Υ Παρασκευή Παπαηλίου 2710372117 papail@uop.gr
Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
Γραμματέας Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης Μαρία Παπαδοπούλου 2710372130 maria@uop.gr
Αναπληρώτρια   Γραμματέας Επιτροπής Ερευνών Δήμητρα Γιαννακοπούλου 2710372126 gian@uop.gr
Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης
Λογιστική, Φορολογική Διαχείριση – Χρηματοοικονομικές Αναφορές – Στατιστικά Λήδα Γαλάνη 2710372135 lgalani@uop.gr
Διαχείριση Προϋπολογισμών, Σύνταξη των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης/ Έγκριση Δαπάνης, Δέσμευση Δαπάνης Κονδυλένια Παπαδοπούλου 2710372124 kpapadop@uop.gr
Σύνταξη των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης/ Έγκριση Δαπάνης, Δέσμευση Δαπάνης Μιλένα Κουτσοπανάγου 2710372124 milenacoutsop@gmail.com
Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης
Επικεφαλής του Γραφείου Ταμειακής Διαχείρισης Δήμητρα Γιαννακοπούλου 2710372126 gian@uop.gr
Γραφείο Λογιστικής Διαχείρισης
Διαχείριση – Λογιστική Υποστήριξη Έργων Παρασκευή Κανελλοπούλου 2710372131 kanellop@uop.gr
Διαχείριση – Λογιστική Υποστήριξη Έργων Κατερίνα Κεφαλοπούλου    
Διαχείριση – Λογιστική Υποστήριξη Ευρωπαϊκών Έργων Αγγελική Μπουρεξή 2710372133 bourexi@uop.gr
Διαχείριση – Λογιστική Υποστήριξη Έργων Αφροδίτη Ξηνταβελόνη 2710372133 axidaveloni@uop.gr
Διαχείριση – Λογιστική Υποστήριξη Έργων Φωτεινή Τότση 2710372122 ftotsi@uop.gr
Διαχείριση – Λογιστική Υποστήριξη Έργων Αφροδίτη Τσαφαρά 2710372136 atsafara@uop.gr
Τμήμα Ανάπτυξης ΕΛΚΕ
Στήριξη Ερευνητών – Εξεύρεση Πόρων Προώθηση & Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων      
Τμήμα Προμηθειών
Υποστήριξη στην Προετοιμασία & Διενέργεια Διαγωνισμών Προμηθειών.  Διαχείριση θεμάτων προμηθειών των έργων και της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ. Καλλιόπη Φραγκουδάκη 2710372107 k.fragkoud@uop.gr
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Διοικητική Υποστήριξη Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης και Μ.Ο.Δ.Υ. – Υποστήριξη Υλοποίησης Διαγωνιστικών Διαδικασιών Προσωπικού, Τήρηση πρωτοκόλλου. Ιωάννα Δελτούζου 2710372128 ideltouz@uop.gr
Διοικητική Υποστήριξη Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης και Μ.Ο.Δ.Υ. – Υποστήριξη Υλοποίησης Διαγωνιστικών Διαδικασιών Προσωπικού, Τήρηση πρωτοκόλλου. Ηλίας Φιλιππόπουλος 2710372128 i.filipop@uop.gr
Γραφείο Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων
Τεχνική Υποστήριξη – Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων -Σχεδιασμός και Υλοποίηση ιστοσελίδας Ε.Λ.Κ.Ε. Ανδριανή Μπαλάφα 2710372132 abalafa@uop.gr

Σημαντική Ανακοίνωση