Αρχική » Στελέχη Μ.Ο.Δ.Υ.

Στελέχη Μ.Ο.Δ.Υ.

Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης
Επικεφαλής του Γραφείου Ταμειακής Διαχείρισης Δήμητρα Γιαννακοπούλου 2710372126 gian@uop.gr
Αναπληρώτρια Επικεφαλής του Γραφείου Ταμειακής Διαχείρισης Μαρία Παπαδοπούλου 2710372130 maria@uop.gr
Γραφείο Λογιστικής Διαχείρισης
Διαχείριση – Λογιστική Υποστήριξη Έργων Παρασκευή Κανελλοπούλου 2710372131 kanellop@uop.gr
Διαχείριση – Λογιστική Υποστήριξη Ευρωπαϊκών Έργων Αγγελική Μπουρεξή 2710372133 bourexi@uop.gr
Διαχείριση – Λογιστική Υποστήριξη Έργων Αφροδίτη Ξηνταβελόνη 2710372133 axidaveloni@uop.gr
Διαχείριση – Λογιστική Υποστήριξη Έργων Φωτεινή Τότση 2710372122 ftotsi@uop.gr
Διαχείριση – Λογιστική Υποστήριξη Έργων Αφροδίτη Τσαφαρά 2710372136 atsafara@uop.gr
Τμήμα Ανάπτυξης ΕΛΚΕ
Στήριξη Ερευνητών – Εξεύρεση Πόρων Προώθηση & Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
Τμήμα Προμηθειών
Υποστήριξη στην Προετοιμασία & Διενέργεια Διαγωνισμών Προμηθειών.  Διαχείριση θεμάτων προμηθειών των έργων και της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ. Καλλιόπη Φραγκουδάκη 2710372107 k.fragoud@uop.gr
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Διοικητική Υποστήριξη Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης και Μ.Ο.Δ.Υ. – Υποστήριξη Υλοποίησης Διαγωνιστικών Διαδικασιών Προσωπικού, Τήρηση πρωτοκόλλου. Ιωάννα Δελτούζου 2710372128 ideltouz@uop.gr
Υποστήριξη Υλοποίησης Διαγωνιστικών Διαδικασιών Προσωπικού, Τήρηση πρωτοκόλλου. Ηλίας Φιλιππόπουλος 2710372128 i.filipop@uop.gr
Γραφείο Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων
Τεχνική Υποστήριξη – Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων -Σχεδιασμός και Υλοποίηση ιστοσελίδας Ε.Λ.Κ.Ε. Ανδριανή Μπαλάφα 2710372132 abalafa@uop.gr

Σημαντική Ανακοίνωση