Αρχική » Έργα

Έργα

Κατάλογος και στατιστικά στοιχεία των έργων που διαχειρίζεται  ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τα έτη 2020 και 2021

Δείτε τον κατάλογο εδώ και τα στατιστικά στοιχεία εδώ.