ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Περισσότερες πληροφορίες.

newspin1_e0

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

 http://ee.uth.gr/el/content/epanalipsi-prosklisis-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-sygkrotisi-tis-epitropis-ithikis-kai

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη συγκρότηση Ε.Η.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Η Πρόσκληση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ε.Λ.Κ.Ε. ΠA.Δ.Α.: http://www.teiath.gr/eee/articles.php?id=78184&lang=el&rid=cat&omid=

Πρόσκληση Επιτροπή Ηθικής_ΨΥΥΤ46Μ9ΞΗ-ΝΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β16447

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. Πρωτ. Β14758/ 04.05.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο, με αντικείμενο «Γραμματειακή Υποστήριξη της διαδικασίας πιστοποίησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Διαχείριση 25% των ΠΜΣ του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου» και κωδικό αριθμό 0133.

6ΛΙΞ469Β7Δ-ΜΙΗ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη συγκρότηση Ε.Η.Δ.Ε. του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π.: http://announcements.edeil.ntua.gr/calls.

Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΗΔΕ_ΑΔΑ

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B16236

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο την «Οικονομική και Λογιστική υποστήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Διαχείριση του 25% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με Κ.Α. 0133.

Ω11Ν469Β7Δ-91Χ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B16235

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο «Γενικά Διοικητικά Καθήκοντα – Επιμέλεια και Σύνταξη κειμένων της Διεύθυνσης Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Διαχείριση του 25% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με Κ.Α. 0133.

6ΩΔΖ469Β7Δ-Π2Φ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (1)

newspin1_e0

Ενημέρωση σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας των Θερινών Σχολείων

Σε συνέχεια της Απόφασης 3/09-01-2018, της 119ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με θέμα «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Θερινών Σχολείων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»  και της σχετικής Απόφασης 1/21-11-2017 της Επιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ: Ω0ΞΔ469Β7Δ-ΝΞΕ) θα θέλαμε να  επισημάνουμε τα εξής:

 • Την οικονομική διαχείριση των Θερινών Σχολείων αναλαμβάνει ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Μετά την έγκριση του Θερινού Σχολείου από το Τμήμα Σπουδών και τη Συνέλευση του Τμήματοςο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Σχολείου θα πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτημα προς την Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου συνοδευόμενο από τη σχετική απόφαση του Τμήματος Σπουδών.
 • Το ποσό παρακράτησης για την οικονομική διαχείριση των Θερινών Σχολείων έχει οριστεί από τον Ειδικό Λογαριασμό του Παν/μίου Πελοποννήσου σε 5% (ΑΔΑ: Ω0ΞΔ469Β7Δ-ΝΞΕ).
 • Το κόστος συμμετοχής στο Θερινό Σχολείο (μετακινήσεις, εισιτήρια, διαμονή, διατροφή, υλικοτεχνική υποστήριξη, αμοιβές μόνιμου προσωπικού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ή συμβασιούχων, αμοιβή εισηγητών, κτλ.) θα καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος με βάση συγκεκριμένη ανάλυση προϋπολογισμού, που θα κατατίθεται στον φορέα διαχείρισης του έργου του Θερινού Σχολείου.
 • Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δεν καλύπτει οποιαδήποτε οικονομική ζημία προκύψει από τη διαχείριση Θερινών Σχολείων. Η εν λόγω ενδεχόμενη οικονομική ζημία βαρύνει τους διοργανωτές, εκτός από τις περιπτώσεις που η ζημία προκλήθηκε από λανθασμένη διαχείριση του ΕΛΚΕ.
 • Η διάρκεια των εργασιών των Θερινών Σχολείων κατά κανόνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2 εβδομάδες (μέχρι και 15 διανυκτερεύσεις). Δεν αποκλείονται όμως και Θερινά Σχολεία μεγαλύτερης διάρκειας, σε περιπτώσεις στις οποίες αυτό απαιτείται. Επιτρέπεται επίσης η λειτουργία Θερινών Σχολείων με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δεν καλύπτει ασφαλιστικά τους συμμετέχοντες.
 • Η διαδικασία διοργάνωσης θερινών σχολείων που διοργανώνονται στο πλαίσιο εγκεκριμένων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (π.χ. δράσεις Jean Monnet) δεν εμπίπτει στο πλαίσιο που περιγράφει η  προαναφερθείσα απόφαση της Συγκλήτου.

Υλικό προβολής Εργαστηρίων

Αξιότιμοι Κύριοι/ες,

 Σε συνέχεια της προσπάθειάς μας για την ανάδειξη του  ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μέσω της τακτικής δημοσίευσης ενημερωτικών δελτίων, καλούμε τους Διευθυντές  και τα μέλη των Εργαστηρίων να συνεισφέρουν στην προβολή της ακαδημαϊκής/ερευνητικής δραστηριότητας των Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου μας.

 Στόχος μας είναι η δημοσίευση πληροφοριακού υλικού με αναφορά στα πεδία και τα αντικείμενα έρευνας των Εργαστηρίων, στα ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούν, τις συνεργασίες  και τις υπηρεσίες που παρέχουν.

 Για το λόγο αυτό, θα παρακαλούσα να αποστείλετε στην κ. Αμαλία Στούμπου (E-mail: astoumpou@uop.gr, τηλ. 2710 372132) τα ακόλουθα:

 • Ένα κείμενο, το οποίο να συνοδεύουν δύο έως τέσσερις φωτογραφίες και στο οποίο να παρουσιάζετε τη δραστηριότητα του εργαστηρίου σας (στόχους, συνεργασίες, ερευνητικά προγράμματα, κ.ά.)
 • Το ΦΕΚ ίδρυσής του
 • Τα μέλη του Εργαστηρίου
 • Σύνδεσμο που να παραπέμπει στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου, εφόσον υπάρχει.

 Αναμένουμε τη συνεισφορά σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας, για κάθε πρόσθετη πληροφορία.

 Με εκτίμηση,

 Σοφία Ζυγά

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Φορολογική μεταχείριση χρηματικών βραβείων

Έγγραφο της ΑΑΔΕ για θέματα που άπτονται της φορολογικής μεταχείρισης βραβείων, υποτροφιών κ.α.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

newspin1_e0

Ο ΕΛΚΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ