Αρχική » Θεσμοθετημένα Εργαστήρια

Θεσμοθετημένα Εργαστήρια

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Εργαστήριο Ασύρματων και Κινητών Επικοινωνιών

Διευθυντής: Καθηγητής Γεώργιος Τσούλος

Ιδρυτικό ΦΕΚ: 3988/15-11-17

 

Εργαστήριο Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας

Διευθυντής: Καθηγητής Γεώργιος Όθωνας Γλεντής

Ιδρυτικό ΦΕΚ: 3672/19-10-17

 

Εργαστήριο Επικοινωνίας Ανθρώπου – Μηχανής και Εικονικής Πραγματικότητα

Διευθυντής: Καθηγητής Γεώργιος Λέπουρας

Ιδρυτικό ΦΕΚ: 3672/19-10-17

 

Εργαστήριο Σχεδίασης και Ανάπτυξης Δικτύων και Συστημάτων Οπτικών Ινών

Διευθυντής: Καθηγητής Αλέξανδρος Σταυδάς

Ιδρυτικό ΦΕΚ: 3990/15-11-17

 

Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών και Δικτυακών Εφαρμογών

Διευθυντής: Καθηγητής Αντώνιος Μπουκουβάλας

Ιδρυτικό ΦΕΚ: 3990/15-11-17

 

Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων

Διευθυντής: Καθηγητής Σπυρίδων Μπλιώνας

Ιδρυτικό ΦΕΚ: 1781/05-09-07

 

Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας

Διευθυντής: Επίκ. Καθηγητής Εμμανουήλ Γουάλλες

Ιδρυτικό ΦΕΚ: 1186/04-04-17

 

Εργαστήριο Μαθηματικής Μοντελοποίησης

Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Βλάχος

Ιδρυτικό ΦΕΚ: 1945/07-06-17

 

Εργαστήριο Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων

Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Βασιλάκης

Ιδρυτικό ΦΕΚ: 1727/19-05-17

 

 

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Εργαστήριο Εφαρμογών Ψηφιακής Υγείας και Οικονομικών Υγείας

Διευθυντής: Επίκ. Καθηγήτρια Αθηνά Λαζακίδου

Ιδρυτικό ΦΕΚ: 1201/τ.Β’/26.04.2016

 

Εργαστήριο Αειφόρου Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας

Διευθυντής: Καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας

Ιδρυτικό ΦΕΚ: 1271/τ.Β’/04.05.2016

 

Εργαστήριο Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Διευθυντής: Επίκ. Καθηγητής Θωμάς Αλεξόπουλος

Ιδρυτικό ΦΕΚ 3241/τ.Β’/10.10.2016

 

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εργαστήριο Οργάνωσης & Διαχείρισης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής (iSportManagement LAB)

Διευθυντής: Αν. Καθηγητής Αλεξόπουλος Παναγιώτης

Ιδρυτικό ΦΕΚ: 1911/τ.Β’/8-9-2015

 

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Εργαστήριο Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης

Διευθυντής: Καθηγητής Ανδρέας Μαρκαντωνάτος

Ιδρυτικό ΦΕΚ: 297/τ.Β’/12-2-2016

 

Εργαστήριο Διαχρονικής Μελέτης Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας «Νίκος Καρούζος»

Διευθυντής: Καθηγητής Γιώργος Ανδρειωμένος

Ιδρυτικό ΦΕΚ: 297/τ.Β’/12-2-2016

 

Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας

Διευθύντρια: Αν. Καθηγήτρια Ελένη Κουτριάνου

Ιδρυτικό ΦΕΚ: 4189/τ.Β’/30-11-2017

 

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Εργαστήριο Νοσηλευτικών Εφαρμογών

Διευθύντρια: Αν. Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά

Ιδρυτικό ΦΕΚ: 1911/τ.Β΄/8-11-15 και τροποποιητικό ΦΕΚ:2377/τ.Β΄/5-11-15

 

Εργαστήριο Φυσιολογίας – Φαρμακολογίας

Διευθυντής: Επικ. Καθηγητής Γεώργιος Πανουτσόπουλος,

Ιδρυτικό ΦΕΚ: 1980/τ.Β΄/14-11-15 και τροποποιητικό ΦΕΚ:2377/τ.Β΄/5-11-15

 

Εργαστήριο Βιολογίας – Βιοχημείας

Διευθύντρια: Επικ. Καθηγήτρια Ανδρεά Παόλα Ρόχας Χιλ

Ιδρυτικό ΦΕΚ: 297/τ.Β΄/12-2-16

 

Εργαστήριο Επιδημιολογίας και Πρόληψης Νοσημάτων και Αιμοσφαιρινοπαθειών

Διευθύντρια: Καθηγήτρια Μαρία Τσιρώνη

Ιδρυτικό ΦΕΚ: 297/τ.Β΄/12-2-16

 

Εργαστήριο Ολοκληρωμένης Φροντίδας Υγείας

Διευθυντής: Αν. Καθηγητής Παναγιώτης Πρεζεράκος,

Ιδρυτικό ΦΕΚ: 3526/τ.Β΄/1-11-16

 

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας και Διακυβέρνησης (ΚΕΔΕΠΟΔ)

Διευθυντής: Καθηγητής Παντελής Σκλιάς

Ιδρυτικό ΦΕΚ: 1812/τ.Β’/21-08-2015

 

Κέντρο Ανάλυσης Πολιτικής (ΚΑΠ)

Διευθυντής: Καθηγητής Χουλιάρας Αστέριος

Ιδρυτικό ΦΕΚ: 1812/τ.Β’/21-08-2015

 

 

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Εργαστήριο Μελετών Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Διευθυντής: Δεν έχει οριστεί

Ιδρυτικό ΦΕΚ: 1814/τ.Β’/1.9.09

 

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

 

Εργαστήριο Αρχαιομετρίας

Διευθυντής: Καθηγητής Νικόλαος Ζαχαριάς

Ιδρυτικό ΦΕΚ: 1781/τ.Β’/5.9.2007

 

Εργαστήριο Ενάλιας Αρχαιολογίας

Διευθύντρια: Αν. Καθηγήτρια Ευγενία Γιαννούλη

Ιδρυτικό ΦΕΚ: 1781/τ.Β’/5.9.2007

 

Εργαστήριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας

Διευθυντής: Αν. Καθηγητής Αθανάσιος Χρήστου

Ιδρυτικό ΦΕΚ: 268/τ.Β’/3.2.2017