Αρχική » Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Ιστοσελίδα: http://www.gsrt.gr/


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
Ιστοσελίδα: http://www.epeaek.gr/


Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» 

Ιστοσελίδα: http://www.demokritos.gr/index_gr.html


Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Ιστοσελίδα: http://www.pi-schools.gr


Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Ιστοσελίδα: http://www.ekt.org.gr


Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας
Ιστοσελίδα: http://www.eie.org.gr


Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ιστοσελίδα: http://europa.eu.int/comm/index_el.htm


Environment

LIFE programme
Ιστοσελίδα: http://europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm