Αρχική » Ηλεκτρονική παρακολούθηση έργων

Ηλεκτρονική παρακολούθηση έργων

Μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΕΛΚΕ παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των έργων για τους Επιστημονικά Υπεύθυνους και τους συνεργάτες τους.

Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι λαμβάνουν αυτόματα κωδικούς σύνδεσης μετά από την αποδοχή του έργου τους.

Για τους συνεργάτες κατατίθεται Αίτηση ηλεκτρονικής παρακολούθησης έργων από συνεργάτες
υπογεγραμμένη από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του ερευνητικού προγράμματος στο elke@uop.gr με κοινοποίηση στο elke-support@uop.gr

 

Για να συνδεθείτε στην Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Έργων πατήστε εδώ

Για οδηγίες σχετικά με την καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα πατήστε εδώ.