Αρχική » Οδηγός Χρηματοδότησης

Οδηγός Χρηματοδότησης

Στον οδηγό χρηματοδότησης περιγράφονται οι διαδικασίες λειτουργίας και διοίκησης του Ειδικού Λογαριασμού, διαχείρισης των κονδυλίων του, καθώς επίσης και οι διαδικασίες για την αξιολόγηση, την επιλογή, τη χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων που εκτελούνται από το Επιστημονικό Προσωπικό του Ιδρύματος μέσω του Ειδικού Λογαριασμού.

Οδηγός Χρηματοδότησης (pdf)

Τροποποίηση Οδηγού Χρηματοδότησης(ΦΕΚ 1812-23/5/2019)

Τροποποίηση Οδηγού Χρηματοδότησης(ΦΕΚ 1257-12/4/2019)

Απόφαση Συγκλήτου

Απόφαση Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης