Αρχική » Οδηγός Χρηματοδότησης

Οδηγός Χρηματοδότησης

Στον οδηγό χρηματοδότησης περιγράφονται οι διαδικασίες λειτουργίας και διοίκησης του Ειδικού Λογαριασμού, διαχείρισης των κονδυλίων του, καθώς επίσης και οι διαδικασίες για την αξιολόγηση, την επιλογή, τη χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων που εκτελούνται από το Επιστημονικό Προσωπικό του Ιδρύματος μέσω του Ειδικού Λογαριασμού.

Οδηγός Χρηματοδότησης (ΦΕΚ Δεκέμβριος 2020)

 

Παλαιότερες εκδόσεις του Οδηγού Χρηματοδότησης θα βρείτε εδώ.