Αρχική » Οδηγός Χρηματοδότησης

Οδηγός Χρηματοδότησης

Στον οδηγό χρηματοδότησης περιγράφονται οι διαδικασίες λειτουργίας και διοίκησης του Ειδικού Λογαριασμού, διαχείρισης των κονδυλίων του, καθώς επίσης και οι διαδικασίες για την αξιολόγηση, την επιλογή, τη χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων που εκτελούνται από το Επιστημονικό Προσωπικό του Ιδρύματος μέσω του Ειδικού Λογαριασμού.

 

Διευκρίνιση επί του άρθρου 27 «Μετακινήσεις Προσωπικού στο Εσωτερικό και Εξωτερικό» του Οδηγού Χρηματοδότησης (Ιούνιος 2024)

Επικαιροποίηση του άρθρου 28 “Προμήθειες Αγαθών /Υπηρεσιών, Μισθώσεις” του Οδηγού Χρηματοδότησης (Φεβρουάριος 2024)

Οδηγός Χρηματοδότησης (Δεκέμβριος 2023)

 

 

Παλαιότερες εκδόσεις του Οδηγού Χρηματοδότησης θα βρείτε εδώ.