Αρχική » Οδηγός Χρηματοδότησης

Οδηγός Χρηματοδότησης

Στον οδηγό χρηματοδότησης περιγράφονται οι διαδικασίες λειτουργίας και διοίκησης του Ειδικού Λογαριασμού, διαχείρισης των κονδυλίων του, καθώς επίσης και οι διαδικασίες για την αξιολόγηση, την επιλογή, τη χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων που εκτελούνται από το Επιστημονικό Προσωπικό του Ιδρύματος μέσω του Ειδικού Λογαριασμού.

Κατεβάστε το οδηγό χρηματοδότησης εδώ.

Τροποποιήσεις του οδηγού χρηματοδότησης:

Τροποποίηση 1

Τροποποίηση 2

Τροποποίηση 3

Τροποποίηση 4

Τροποποίηση 5

Τροποποίηση 5 (Διευκρινίσεις)

Τροποποίηση 6

Τροποποίηση 7

Τροποποίηση 8

 

Ο ΕΛΚΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ