Αρχική » Φορολογικά Στοιχεία – Ταχυδρομική Διεύθυνση

Φορολογικά Στοιχεία – Ταχυδρομική Διεύθυνση

Τα φορολογικά στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε.
Επάγγελμα: Ν.Π.Δ.Δ.
Α.Φ.Μ.: 999739279, Δ.Ο.Υ.: Τρίπολης
Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22 131 Τρίπολη,
τηλ.: 2710 372130 email: elke@go.uop.gr

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ακαδημαϊκού Γ.Κ Βλάχου – 2ο ΚΤΙΡΙΟ ΟΑΕΔ
ΤΡΙΠΟΛΗ Τ.Κ. 22131