Αρχική » Φορολογικά Στοιχεία – Ταχυδρομική Διεύθυνση

Φορολογικά Στοιχεία – Ταχυδρομική Διεύθυνση

Τα φορολογικά στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού είναι:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε.
Επάγγελμα: Ν.Π.Δ.Δ.
Α.Φ.Μ.: 999739279, Δ.Ο.Υ.: Τρίπολης
Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22 100 Τρίπολη,
τηλ.: 2710 372130, fax: 2710 372123 (email: elke@uop.gr)

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση του Ειδικού Λογαριασμού είναι:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΕΡΜΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ – ΚΤΙΡΙΟ Ο.Α.Ε.Δ.
ΤΡΙΠΟΛΗ Τ.Κ. 22100

Ο ΕΛΚΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ