Αρχική » Επικοινωνία

Επικοινωνία

View Map

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εδρεύει στην Τρίπολη, στην οδό Τέρμα Καραϊσκάκη, στο κτίριο Ο.Α.Ε.Δ στον 2ο όροφο.

 

Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι : 2710 372130

ΦΑΞ: 2710 372123

Email: elke@uop.gr

 


Τα τηλέφωνα επικοινωνίας ανά τμήμα είναι τα εξής:

Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Ερευνών: 2710 372132

Διαχείριση Έργων – Υποβολές προτάσεων: 2710 372131

Πρωτόκολλο/Πληροφορίες: 2710 372130

Λογιστήριο: 2710 372122, 2710 372124

Λογιστική Διαχείριση Έργων ΈΛΚΕ: 2710 372125

Τμήμα Πληρωμών: 2710 372126

Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών: 2710 372128

Φαξ: 2710 372123


 

Η ταχυδρομική διεύθυνση του Ειδικού Λογαριασμού είναι:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΕΡΜΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ – ΚΤΙΡΙΟ Ο.Α.Ε.Δ.
ΤΡΙΠΟΛΗ Τ.Κ. 22131


 

Τα φορολογικά στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού είναι:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε.
Επάγγελμα: Ν.Π.Δ.Δ.
Α.Φ.Μ.: 999739279, Δ.Ο.Υ.: Τρίπολης
Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22 100 Τρίπολη,
τηλ.: 2710 372130, fax: 2710 372123 (email: elke@uop.gr)

 

Ο ΕΛΚΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ