Αρχική » Επικοινωνία

Επικοινωνία

View Map

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εδρεύει στην Τρίπολη, στην οδό Ακαδημαϊκού Γ.Κ. Βλάχου, 2ο κτίριο Ο.Α.Ε.Δ στον 1ο και τον 2ο όροφο.

 

Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι : 2710 372130

FAX: 2710 372123

Email: elke@uop.gr

 


Τα τηλέφωνα επικοινωνίας ανά τμήμα είναι τα εξής:

Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Ερευνών: 2710 372132

Διαχείριση Έργων – Υποβολές προτάσεων: 2710 372131

Ευρωπαϊκά Έργα: 2710 372133

Πρωτόκολλο/Πληροφορίες: 2710 372130

Λογιστήριο: 2710 372122, 2710 372124

Προμήθειες: 2710 372125

Τμήμα Πληρωμών: 2710 372126

Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών: 2710 372128

Τεχνική Υποστήριξη – Διαχείριση ιστοσελίδας: 2710 372132

 

 

Σημαντική Ανακοίνωση