Αρχική » Έντυπα ΕΛΚΕ

Έντυπα ΕΛΚΕ

–> Έντυπα που αφορούν διαδικασίες ΠΜΣ εδώ.

–>Έντυπα συμβάσεων που αφορούν σε προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου εδώ.

–>Έντυπα που αφορούν σε διαδικασίες ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ εδώ.

–>Συνολικό Φύλλο Χρονοχρέωσης – Global Timesheet

–>Πρότυπη σύμβαση για έργα ΕΣΠΑ

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (Ισχύει από 10/2022)

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

Έντυπα κατάρτισης προϋπολογισμού έργου

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (Ισχύει από 09/2020)

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (Ισχύει από 09/2020)

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ (Ισχύει από 09/2020)

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ(Ισχύει από 09/2020)

 

Αιτήματα

ΑΙΤΗΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ

AITHMA ΕΥ περί έκδοσης απόφασης ανατροπής ΑΑΥ και Αποδέσμευσης ποσού

 

Μετακινήσεις

ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ (Ισχύει από 10/2022 για  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (για τήρηση ορίου ημερών εκτός έδρας) δείτε εδώ Οδηγίες για τη διαδικασία μετακινήσεων

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (για ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΗΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ή ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (άρθρο 230 παρ.β,γ,δ))

ΠΡΟΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ERASMUS+

 

Συμβάσεις

ΠΡΟΤΥΠΟ Αρχικό ιδιωτικό συμφωνητικό (Ισχύει από 10/2022)

ΠΡΟΤΥΠΟ 1η τροποποίηση ιδιωτικού συμφωνητικού (Ισχύει από 10/2022)

ΠΡΟΤΥΠΟ 2η τροποποίηση ιδιωτικού συμφωνητικού (Ισχύει από 10/2022)

ΠΡΟΤΥΠΟ Αρχικό ιδιωτικό συμφωνητικό για  Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Ισχύει από 10/2022)

ΠΡΟΤΥΠΟ Αρχικό ιδιωτικό συμφωνητικό για ΕΣΠΑ (Ισχύει από 10/2023)

 

Εντολές Πληρωμής

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΡΘΡΟ 38-ΜΙΣΘΩΤΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΡΘΡΟ 39

 

 

Ταμειακή Διευκόλυνση και Χρηματικό Ένταλμα Προκαταβολής

ΑΙΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΙΤΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΕΠ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΕΠ

 

 

Σχέδιο Πρακτικού Αξιολόγησης (ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ)

Σχέδιο Πρακτικού Αξιολόγησης ( ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ)

Βεβαίωση πολυθεσίας