Αρχική » ΕΣΠΑ 2021-2027: Έργα

ΕΣΠΑ 2021-2027: Έργα

Κωδικός ΕΛΚΕ Τίτλος Ελληνικός
80692  Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Ακαδημαϊκών Ετών 2022-2023 & 2023 -2024 (ΜΙS 6004529)
80580 Συμπλήρωση και επέκταση των ερευνητικών υποδομών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΠΑΠΕΛ με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου (MIS 6001408)
80579 ΠΑΝΔΩΡΑ Παρατηρητήριο ελέγχου ΗΜ Ακτινοβολίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας έως και 5G με προτεραιότητα την προστασία του πολίτη (MIS 6001405)
80578 Αναβάθμιση ερευνητικών υποδομών Εργαστηρίου Επικοινωνίας Ανθρώπου – Μηχανής και Εικονικής Πραγματικότητας (ΕΑΜ-ΕΠ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (MIS 6001404)
80577 SodaSense: Προηγμένη διαχείριση δεδομένων μεγάλου όγκου με εφαρμογές στις μετακινήσεις, στο κλίμα και στη γεωργία (MIS 6001407)
80664-80679 Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Γραφείο/Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου(MIS 6003866)